Naar nieuws

Resultaat Oogvallei: bijna driekwart van de patiënten hoeft niet naar de oogarts door inzet van optometrist

20 december 2022

In de afgelopen drie jaar zijn ruim 3000 patiënten in Gelderse Vallei door hun huisarts verwezen naar de optometrist in plaats van naar de oogarts. Bij driekwart van deze patiënten blijkt dat een bezoek aan de optometrist volstaat. Patiënten zijn blij dat ze snel en dicht bij huis terecht kunnen bij iemand met verstand van zaken zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. En de wachttijden bij de oogarts worden zo verkort.

Oogzorg van de toekomst

De vraag naar oogzorg groeit enorm, mede door de vergrijzing en toenemende behandelmogelijkheden. Om in de toekomst iedereen voldoende en kwalitatief goede oogzorg te kunnen bieden, hebben zorgverleners in de Gelderse Vallei de oogzorg anders georganiseerd en een regionaal verwijsprotocol geïmplementeerd. Dat gebeurde in de vorm van project ‘Oogvallei’ onder leiding van Mura Zorgadvies. Huisarts Nelleke van Eijsden: “Dat houdt in dat we niet meer automatisch patiënten met oogklachten, die wij niet in onze praktijk kunnen helpen, doorverwijzen naar de oogarts. Een deel van de patiënten verwijzen we naar de optometrist zodat de oogarts zijn handen vrijhoudt voor patiënten die hij daadwerkelijk moet behandelen.” Niet alle oogheelkundige klachten horen namelijk thuis bij de oogarts, de optometrist kan heel goed de patiënt met laag-complexe oogklachten helpen.

Wanneer verwijs je door?

Uitgangspunten van het verwijsbeleid is: de optometrist behandelt niet-acute, laag complexe oogproblemen. Bekijk het verwijsbeleid. Welke patiënten er zoal profijt van hebben, dat lees je in deze drie voorbeeldcasussen.

Duurzame inzet optometristen

De afgelopen drie jaar is deze nieuwe manier van werken ingevoerd en geëvalueerd. Met succes: positieve ervaringen van patiënten en tevreden zorgverleners. De nieuwe werkwijze is de pilotfase inmiddels voorbij en de werkwijze wordt structureel voortgezet. Huisartsen kunnen blijven verwijzen naar de deelnemende optometristen. Alleen patiënten die medisch specialistische zorg nodig hebben verwijst de optometrist door naar de oogarts.

Klik voor een vergroting

Samenvatting in cijfers:

  • In totaal 3.083 patiënten zijn door hun huisarts naar de optometrist verwezen sinds de start van het project (1 september 2019) tot en met 31 juli 2022.
  • 73% van de patiënten is in de eerste lijn behandeld.
  • Top 3 verwijsredenen van huisarts naar optometrist: geleidelijke visusdaling, niet acute flitsen en/of vlekken en vermoeden refractiestoornis bij kinderen tussen 8-12 jaar.
  • Top 3 verwijsredenen van optometrist naar oogarts: cataract (staar), glaucoom en visusdaling.

Deze en andere resultaten van de pilot lees je in deze factsheet.

Wachttijden aanpakken

Nelleke van Eijsden: “Het aantal mensen dat de komende jaren een staaroperatie nodig heeft is veel hoger dan dat er aan oogartsen beschikbaar is. We moeten die artsen niet ook nog belasten met de controles van mensen die nog geen operatie nodig hebben.” Daarom is het goed om op een andere manier te werken. Het ontlast de oogartsen, zodat zij hun tijd kunnen besteden aan complexere behandelingen.

Als we niets doen, worden de wachttijden langer. Een initiatief als project Oogvallei helpt de zorg toegankelijker te maken. Ook op andere plekken in Nederland wordt de oogzorg op deze manier georganiseerd. Het is een mooi voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek.

In deze video vertellen huisarts Nelleke en optometrist Herbert over hun ervaringen met Oogvallei.

Meer informatie

Kijk op mura.nl/cases/oogvallei-samen-werken-aan-de-beste-oogzorg of neem contact op met Anneke Jansen.

“Oogvallei, samen werken aan de beste OogZorg”, is een innovatief project waarin Oogzorgpraktijken Nederland (OZPN)Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV)Bergman ClinicsMenzis en Mura Zorgadvies samenwerken aan goede oogzorg met oog voor de patiënt.