Naar nieuws

Proactieve ouderenzorg in de Gelderse Vallei – Wist je dat?

15 mei 2018

Sinds april 2016 werkt Mura Zorgadvies intensief mee aan het ouderenzorgproject van HAGV (Huisartsen Gelderse Vallei). Het project ondersteunt huisartsen op verschillende wijzen bij de toenemende groep kwetsbare ouderen die een beroep doet op huisartsenzorg.

Wist je dat?

 • Er op dit moment een multidisciplinaire werkgroep hard werkt om invulling te geven aan een handreiking tijdige zorgplanning (ACP) en het maken van regionale afspraken rondom de registratie en communicatie?
 • Er op 4 december een symposium hierover plaatsvindt?
 • Er de afgelopen maanden vier bijscholingsmodules ouderenzorg verzorgd zijn door een kaderhuisarts ouderenzorg voor praktijkondersteuners? De modules droegen bij aan het vergroten van het begrip over ouder worden, kwetsbaarheid en de inzet van passende zorg.
 • Er ook voor doktersassistenten een erg leuke, leerzame en zeer goed beoordeelde scholing heeft plaatsgevonden over ouderenzorg? Dit betrof een herhaling van een scholing uit 2017 en wordt nogmaals herhaald op 4 september 2018
 • Er voor medewerkers van huisartsenpraktijken een herhaling van de succesvolle scholing uit 2017: “Ga voor (g)oud” is georganiseerd, die hen op weg helpt met het starten van gestructureerde zorg aan (kwetsbare) ouderen?
 • Er wordt nagedacht over een passend communicatiesysteem om de samenwerking in de ouderenzorg eenvoudiger te maken?
 • Er op 23 mei, vanwege het succes van vorig jaar, de lokale netwerklunch in de gemeente Ede wordt herhaald? Dit heeft als doel elkaar op lokaal niveau te leren kennen en te komen tot passende werkafspraken. Deze lunch is bedoeld voor casemanagers dementie, wijkverpleegkundigen, medewerkers in het sociaal domein, huisartsen en praktijkondersteuners.
 • Er op 5 juni een regionale themabijeenkomst ‘levende sociale kaart’ wordt georganiseerd voor praktijkondersteuners en huisartsen? In deze bijeenkomst krijgen deelnemers in relatief korte tijd op een leuke, interactieve manier een (nog) beter beeld van wie, wanneer, wat doet binnen de ouderenzorg.
 • Er tijdens de avonddienst tot 23:00 en in het weekend een specialist ouderengeneeskunde (SO) te consulteren is via één centraal telefoonnummer?
 • Er in lijn hiermee de afgelopen maanden drie SO’s hebben meegedraaid met een dienst op de huisartsenpost (“kijkje in elkaars keuken”)?
 • Er een uitgebreid online handboek ouderenzorg is op het intranet (voor huisartspraktijken)? Dit is een handreiking die stapsgewijs informeert over het opstarten van gestructureerde zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk.

Meer weten over het ouderenzorgproject van HAGV of één van bovenstaande punten? Wij helpen je graag verder!