Naar nieuws

Preventieakkoord Culemborg op komst: “Jong en oud gezond en levenslustig”

8 juni 2021

De gezondheid van mensen verbeteren door gezondheidsproblemen tijdig aan te pakken. Het liefst voordat er een probleem is. Dat is waarom de gemeente Culemborg samen met verschillende partners werk maakt van preventie in Culemborg. Wethouder Sascha Baggerman: “Voor de zomer leggen we de ambities en afspraken vast in een Preventieakkoord. We willen dat jong en oud in Culemborg zich gezond en levenslustig voelt. Daar gaan we voor!” Alle partners zijn eigenaar van het Preventieakkoord en vervullen hierin hun eigen rol. Mura begeleidde de totstandkoming van het akkoord. En treedt de komende drie jaar op als preventieregisseur om de uitvoering te begeleiden.

Wist je dat…
15% van de 5-14 jarigen en bijna de helft van de volwassenen Culemborgers overgewicht heeft?
46% van de schoolgaande Culemborgse jongeren zich vaak gestrest voelt?
20% van de jeugd in Culemborg onder de 18 jaar van hun ouders alcohol mogen drinken?
22% van de ouderen in Culemborg (65+) een kwetsbare gezondheid heeft?

Vier ambities

Gebaseerd op verschillende cijfers over gezondheid hebben partners in het Preventieakkoord de belangrijkste uitdagingen opgeschreven om te werken aan een betere gezondheid van alle Culemborgers. Het Preventieakkoord maakt zich sterk voor vier ambities:

  1. Inwoners in Culemborg bewegen voldoende, eten gezond en hebben een gezond gewicht.
  2. De Culemborgse jeugd is weerbaar om gezonde keuzes te maken en is mentaal gezond.
  3. We dringen middelengebruik (roken, alcohol) onder jongeren en volwassenen terug.
  4. Culemborgse ouderen leven vitaal en maken actief deel uit van de maatschappij.

Om de ambities te bereiken is kansengelijkheid in Culemborg een belangrijk thema. Baggerman: “Armoede, laaggeletterdheid of bijvoorbeeld culturele verschillen mogen niet leiden tot minder goede kansen als het gaat om gezondheid.” Een andere kijk en een andere aanpak zijn nodig om tot een duurzaam betere gezondheid van inwoners te komen. Dat gaat verder dan samenwerking alleen. “Dit vraagt veel van ons allemaal. Daar zijn we ons bewust van. Van onze inwoners: hoe helpen we hen om zelf gezondere keuzes te maken? Van professionals: wat zijn onderliggende oorzaken en oplossingen om gezondheidsproblemen te voorkomen. En van partners: hoe organiseren en bekostigen we dat?”

Valpreventie

Valpreventie voor ouderen is een mooi voorbeeld. Baggerman: “We weten dat veel ouderen bij een val hun heup breken. Met alle gevolgen van dien. Een behandeling in het ziekenhuis, een revalidatie. Soms lang weg uit hun vertrouwde omgeving. Om dit te voorkomen, kunnen we ervoor zorgen dat ouderen vitaal blijven en daardoor minder snel vallen. We zorgen ervoor dat zij in hun eigen omgeving blijven bewegen en dat hun huizen veilig zijn ingericht. En natuurlijk is er goede zorg als je toch valt. We hebben elkaar hierbij nodig. Daarom werken bijvoorbeeld welzijn, sportaanbieders, fysiotherapeuten, maar ook de zorgverzekeraar samen aan een breed programma.”

Preventieakkoord Culemborg 2021-2023

Het Culemborgse Preventieakkoord is een lokale uitwerking van het Nationaal Preventieakkoord. Het Preventieakkoord wordt voor de zomer ondertekend. Door het Preventieakkoord te ondertekenen, sluiten partners zich aan bij de beweging om samen gezondheid en preventie in Culemborg te versterken. Dit akkoord is een start voor het verder verbreden van de beweging waar in de toekomst ook steeds meer organisaties en inwoners zich bij kunnen aansluiten. Dit moet leiden tot een duurzame en integrale aanpak van gezondheidspreventie en het terugdringen van gezondheidsverschillen. Zo werken we samen aan gezondere inwoners en een gezondere stad.

Jouw bijdrage?

Voel jij je ook geroepen om hieraan als partner bij te dragen? Neem gerust contact op met preventieregisseur Eefje de Bruijne. We kijken graag wat we voor elkaar kunnen betekenen!