Naar nieuws

“Prettig om je cliënt warm over te dragen” Eerste ervaringen uit het EPA-project

19 januari 2021

EPA-patiënten zijn patiënten met Ernstig Psychische Aandoeningen. Mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid die vaak niet goed opgewassen zijn tegen de taken van het leven. Ze zijn vaak lange tijd in behandeling bij de Specialistische GGZ (SGGZ). Als chronische EPA-patiënten echter stabiel zijn, kunnen de huisarts en POH-GGZ de zorg vaak weer overnemen van de SGGZ. In Rivierenland zijn we in 2020 gestart met de regiobrede implementatie hiervan. Een mooi voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek. Hoe werkt het precies en wat zijn de eerste ervaringen van deelnemende zorgverleners?

Verwijzen en terugverwijzen

Huisartsenzorggroepen en Pro Persona maakten afspraken over verwijs- en terugverwijsbeleid. Kern van de afspraken is de warme overdracht van de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV) aan de huisarts/POH-GGZ. Er zijn ook afspraken gemaakt over laagdrempelige consultatie (van SPV en psychiater) en over vlotte opschaling van zorg/verwijzing naar Pro Persona in geval van crisis. Daarnaast werden enkele randvoorwaarden geregeld, zoals de financiering van de inzet van zorgverleners en de scholing van huisartsen en POH-GGZ.  Na een drukbezochte kick-off in februari 2020 startte de regiobrede implementatie.

Theorie versus praktijk?

In theorie is het een mooi model: verwijzen en terugverwijzen met een warme overdracht. Maar werkt dat wel in praktijk bij deze kwetsbare patiëntengroep (en in tijden van Corona)? Het kan ook vragen oproepen als: Kan ik als behandelaar van Pro Persona mijn patiënt met een gerust hart overdragen aan de huisarts? Kan ik als huisarts de zorg aan een patiënt wel bieden en is er daadwerkelijk een mogelijkheid om de patiënt in geval van crisis met spoed terug te verwijzen? Allemaal legitieme vragen en wellicht ook wat koudwatervrees.

Positieve ervaringen: het draait om vertrouwen

We vroegen een aantal zorgverleners hun eerste ervaringen te delen.

 

De eerste ervaringen van deze zorgverleners blijken positief. We monitoren in 2021 op aantal verwijzingen en terugverwijzingen. We nemen dan ook de ervaringen mee van zorgverleners op de langere termijn. Uiteraard zullen we dan ook de ervaringen van de EPA-patiënten zelf meenemen.

Wil je meer weten over het project, bekijk dan deze infographic (klik op de afbeelding voor volledige weergave):

 

Het EPA-project is een samenwerking van Zorggroep Gelders RivierenlandEerstelijns Centrum Tiel en Pro Persona. De zorggroepen contracteerden de zorg aan stabiele EPA-patiënten met Menzis. Mura stelde het implementatieplan en de businesscase op voor dit project. Vervolgens coördineren en evalueren we de implementatie van deze werkafspraak.

Meer informatie

Heb je vragen over het EPA-project? Neem dan contact met Ingrid Elie.