Naar nieuws

Present op symposium WDH: Samen Oud… in Rivierenland!

22 november 2018

Op 15 november was het symposium van de WDH (Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg) Rivierenland in Tiel. Eefje de Bruijne en Lienke Scheurwater waren namens Mura aanwezig om het programma ‘Samen…Oud in Rivierenland’ onder de aandacht te brengen van ruim 150 huisartsen en POH’s uit Rivierenland.

Projecten als ‘(Her)inrichting dementieketen’, ‘Vroegsignalering’ en ‘Eerstelijnsverblijf’ vormen samen dit programma. Het heeft als doel de kwaliteit van leven en het welbevinden van kwetsbare ouderen in Gelders Rivierenland te bevorderen, door te zorgen dat ze zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, met behoud van de eigen regie en met ondersteuning dicht bij huis rond de kwetsbare oudere en zijn sociaal netwerk.

Met een korte enquête brachten we ervaringen en wensen met betrekking tot het programma in beeld. ‘Samen Oud… in Rivierenland’ is dé aanpak waar zorg en sociaal domein samenwerken voor innovatieve zorg voor jong en oud. Dit doen we met Eerstelijns Centrum Tiel, Zorggroep Gelders Rivierenland, Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners, SZR, Ziekenhuis Rivierenland, de Rivierenlandse gemeenten en Mura Zorgadvies.

Lees meer in de infographic Samen…Oud in rivierenland en in het projectenoverzicht.