Naar nieuws

Ouderenparticipatie, een belangrijk speerpunt binnen ‘Samen… Oud in Rivierenland’

26 september 2022

In de zorg worden veel beslissingen genomen die het leven van ouderen beïnvloeden. Dat kan op kleine schaal en binnen de persoonlijke levenssfeer zijn, maar ook op grotere schaal. Het is belangrijk dat ouderen daarin hun stem laten horen. Hoe betrekken wij ouderen bij het regionale ouderenprogramma ‘Samen… Oud in Rivierenland’?

Ouderen ervaren zelf ook dat de zorg beter kan en dat er nog te weinig rekening wordt gehouden met hun perspectief. De behoefte groeit om mee te denken over keuzes die hun leven beïnvloeden. Ook de zorg beseft in toenemende mate dat de inbreng van ouderen essentieel is om de zorg te verbeteren. Maar hoe doe je dat en wat vinden ouderen daar zelf van?

Aan het werk samen met ouderen

Binnen het regionale ouderenprogramma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ is daarom door de deelnemende organisaties uit zorg en sociaal domein de vraag gesteld hoe we ouderen op een goede manier kunnen betrekken. Hoe zorgen we ervoor dat de initiatieven die we binnen het programma Samen… Oud in Rivierenland uitvoeren (nog) beter aansluiten op de wensen, behoeftes, kennis en kunde van thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers? Zodat we (nog meer) de juiste dingen doen, passend bij de leefwereld van ouderen. Hoe kunnen we ouderen meer betrekken in alle fases van idee tot (project)implementatie en evaluatie?

Om op deze vragen samen met ouderen een antwoord te zoeken, organiseren we op dinsdag 1 november een eerste bijeenkomst, waarbij we:

  • Brainstormen met ouderen(vertegenwoordigers), afkomstig uit cliëntenraden, adviesraden, WMO raden en patiëntenraden, of niet-georganiseerdere ouderen en/of mantelzorgers over hoe zij kijken naar zorg en ondersteuning;
  • Informeren en toetsen hoe ouderen kijken naar de doelen en ambities van het programma en naar nut en noodzaak van verschillende projecten in Rivierenland;
  • Inventariseren wat een gepaste rol van ouderen is binnen het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’, zoals een klankbordgroep bijvoorbeeld.

Meedenken?

Ben of ken jij een oudere, mantelzorger of ouderenvertegenwoordiger woonachtig in Rivierenland, of heb je vanuit je eigen organisatie nog geschikte kandidaten die met ons willen meedenken? Laat het ons dan weten: Annemarie Winkelman.