Naar nieuws

Oplossingsgericht leidinggeven: de toepassingen binnen organisaties en teams

27 juli 2021

Wist je dat je ook oplossingsgericht kunt leidinggeven, overleggen en vergaderen? De deelnemers aan de eerste inspiratiesessie ‘Oplossingsgericht werken in bedrijfsvoering, leidinggeven en management in de zorg’ begin juni weten dat al. En omdat die bijeenkomst in een mum van tijd vol was en er nog meer belangstellenden zijn, volgt er op 9 september een tweede inspiratiesessie en op 7 oktober een eendaagse training. Het gedachtegoed van oplossingsgericht werken is veel breder toepasbaar dan in de zorgverlener-patiëntrelatie. Het geeft richting aan samenwerking, gedragsverandering en kent nog meer toepassingen binnen organisaties.

Oplossingsgericht werken

Bij oplossingsgericht werken gaat het over wat er wél goed gaat. De ‘positieve knop’ wordt aangezet. We kijken niet zozeer naar waar je vanaf wil, maar naar waar je naar toe wil. Wat zijn doelen, hoe ga je deze doelen bereiken en welke (kleine) stapjes moeten daarvoor gezet worden? Oplossingsgericht werken gaat ook over actietaal om patiënten én ook collega’s en medewerkers in beweging te brengen: ‘wat wil je bereiken?’, ‘wat ga jij doen?’ en ‘met wie ga je het doen?’.

Leidinggeven in de 21ste eeuw

Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij zich niet meer gedragen als een ouderwetse ‘baas’. Ze moeten zowel de ‘leider’ zijn die doelen stelt en resultaten meet, als de ‘dienaar’ die faciliteert en medewerkers uitnodigt te excelleren. Een moderne duizendpoot die uit de voeten kan met de uitdagingen van deze tijd. Je moet alle posities tussen deze twee extremen kunnen innemen, waarbij timing en flexibiliteit belangrijk zijn. Dat vraagt om een andere manier van omgaan en communiceren met je medewerkers. De oplossingsgerichte manier biedt handvatten.

Hoe geef je leiding op een oplossingsgerichte manier?

Bij oplossingsgericht leidinggeven is het belangrijk je wat in te houden en te ‘leiden van een stap achter de persoon’. Hierbij tik je medewerkers als het ware op de schouder door het stellen van oplossingsgerichte vragen. Je nodigt hen uit naar de gewenste toekomst te kijken en te focussen op wat werkt. Die oplossingsgerichte vragen vormen de kern van oplossingsgericht werken. Zo zetten medewerkers hun kennis en kunde maximaal in voor de ontwikkeling van oplossingen in je organisatie. In ruil daarvoor zul je merken dat medewerkers meer werkplezier ervaren en zich verantwoordelijker voelen voor hun inbreng in de organisatie. Wil jij dat ook? Lees dan hieronder verder over de training ‘Oplossingsgericht leidinggeven’.

Training ‘Oplossingsgericht leidinggeven’

Deze oplossingsgerichte aanpak is heel goed trainbaar en niet alleen toepasbaar binnen de zorg in de communicatie met en de behandeling van patiënten, maar zeker ook binnen teams en organisaties.

Op donderdag 7 oktober organiseert Mura de training ‘Oplossingsgericht leidinggeven’. De training wordt gegeven door Fredrike Bannink. Fredrike is klinisch psycholoog en Master of Dispute Resolution. Zij is een autoriteit op het gebied van oplossingsgericht werken en positieve psychologie.

De training bestaat uit een mix van keynote presentaties en het oefenen met verschillende toepassingen. Het is ook mogelijk om casuïstiek in te brengen. Deelnemers kunnen het geleerde direct toepassen bij oplossingsgericht vergaderen, coachen, het voeren van functioneringsgesprekken en voor het bevorderen van veerkracht in teams.

Aan het eind van de training:

  • weet je wat oplossingsgericht werken inhoudt én ken je het verschil met probleemgericht werken;
  • heb je kennis van oplossingsgericht leidinggeven;
  • heb je inzicht in de metafoor van leiderschap als gastheerschap;
  • kun je praktische toepassingen direct in de praktijk inzetten en
  • heb je tools voor optimaal samenwerken.

Wil je getraind worden in het ‘Oplossingsgericht leidinggeven’? Lees dan verder en meld je aan via: het bijeenkomsten-overzicht van Mura.

Oplossingsgerichte inspiratie

Wil je eerst geïnspireerd worden over wat oplossingsgericht werken inhoudt? Neem dan contact op met Susan Adam, zij kan je er alles over vertellen. Huisarts Pieter Jansen introduceert je in het oplossingsgericht werken in organisaties en binnen teams. Je leert wat oplossingsgericht werken inhoudt, hoe de oplossingsgerichte aanpak wordt toegepast in de eerstelijnszorg en er wordt kort ingegaan op een aantal toepassingen binnen organisaties, zoals oplossingsgericht leidinggeven en oplossingsgericht overleggen. De sessie is bedoeld voor bestuurders, (zorg)managers en beleidsmedewerkers.