Naar nieuws

Samenwerking oogzorg Gelderse Vallei: patiënten met oogklachten zeer tevreden

23 juni 2020

Deze maand hebben optometristen in de regio Gelderse Vallei de zorg voor patiënten met niet-spoedeisende oogklachten hervat. Optometristen hebben de benodigde voorzorgsmaatregelen getroffen om de zorg voor deze patiënten op een veilige manier te organiseren. We zijn blij dat de samenwerking tussen huisartsen, optometristen en oogartsen, vallend onder het project “Oogvallei, samen werken aan de beste OogZorg”, weer is opgepakt. De resultaten van de eerste evaluatie van het project zijn namelijk veelbelovend.

Sinds september 2019 kunnen huisartsen in de regio Gelderse Vallei patiënten met niet-spoedeisende oogheelkundige klachten voor basis diagnostisch oogheelkundig onderzoek en behandeling verwijzen naar een optometrist (werkzaam bij een van de deelnemende oogzorgpraktijken). Uit de eerste evaluatie – over de periode september t/m december 2019 – blijkt dat deze nieuwe werkwijze succesvol is opgepakt.

Zowel zorgverleners als patiënten erg positief over nieuwe werkwijze

In de eerste vier maanden van het project hebben 212 patiënten het nieuwe pad bewandeld. De patiënten zijn verwezen door 68 verschillende huisartsen. Slechts een kwart van deze patiënten werd door de optometrist alsnog verwezen naar de oogarts.

Uit de evaluatie blijkt dat zorgverleners en patiënten die deelnamen aan de enquête nagenoeg allemaal positief zijn over de nieuwe werkwijze. Ze bevelen de nieuwe zorgvorm van harte aan aan collega’s of patiënten. Zorgverleners en patiënten ervaren de kwaliteit van zorg overwegend als positief. Wat zorgverleners en patiënten nog meer als positief ervaren aan de nieuwe werkwijze?

  • De zorg vindt dichtbij huis plaats en is snel toegankelijk (<2 weken);
  • Het eigen risico van de patiënt wordt niet aangesproken;
  • Minder onnodige verwijzingen naar de tweede lijn;
  • Deskundigheid en beschikbare tijd van de optometrist;
  • Gerichtere verwijzing naar de tweede lijn.

Dit is precies wat met de pilot wordt beoogd.

Verfijnen pilot

De eerste resultaten laten zien dat de pilot goed is opgepakt in de regio. Het is nu tijd om de pilot verder te verfijnen. De evaluatie biedt aanknopingspunten hiervoor. Communicatie vormt een aandachtspunt, zowel de communicatie van de zorgverlener naar de patiënt als de communicatie tussen zorgverleners onderling. Dit is wat we gaan doen of inmiddels hebben gedaan:

  • Huisartsen, optometristen en opticiens in de regio (opnieuw) informeren over de pilot;
  • Aanpassen van de informatie die patiënten bij de verwijzing via ZorgDomein ontvangen;
  • Oogartsen geven standaard een terugkoppeling aan de verwijzer per brief. De huisarts ontvangt een kopie hiervan indien hij/zij niet de verwijzer is;
  • Laagdrempeliger contact tussen oogarts en optometrist stimuleren. De optometristen kunnen de oogarts bereiken via de verwijzerslijn.

Mede dankzij de bijdrage van de deelnemers aan de enquête hebben we zicht gekregen op hoe de pilot loopt en zijn we in staat om de oogzorg nog beter te maken. Heb je deelgenomen aan de enquête? Bedankt voor je waardevolle bijdrage! In oktober vindt de volgende evaluatie plaats.

Herstart eerstelijns oogzorg: de juiste zorg op de juiste plek

Deze maand hebben de optometristen in de regio Gelderse Vallei de zorg voor patiënten met niet-spoedeisende oogklachten hervat. Dit is fijn omdat de verwachting is dat de nieuwe werkwijze eraan zal bijdragen dat het aantal verwijzingen naar de tweede lijn gereduceerd wordt. Dit is essentieel om de oogzorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. En ook nu, ten tijde van COVID-19, is het extra belangrijk om hiermee de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Wij nodigen huisartsen in Gelderse Vallei uit om – indien aan de orde – de samenwerking met de optometrist daarom weer op te zoeken.

Behoefte aan meer informatie?

“Oogvallei, samen werken aan de beste OogZorg”, is een innovatief project waarin Oogzorgpraktijken Nederland (OZPN)Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV)Bergman ClinicsMenzis en Mura Zorgadvies samenwerken aan goede oogzorg met oog voor de patiënt.

Meer weten over het project? Neem contact op met Anneke Jansen.