Naar nieuws

Nog sterkere rol voor Rivierenlandse gemeenten binnen ‘Samen… Oud in Rivierenland’

13 december 2021

Ouderenzorg is niet alleen een zaak van ‘de zorg’. Alleen door integraal en interdisciplinair samen te werken, over domeinen en organisatiegrenzen heen, komen we tot duurzame oplossingen voor een toekomstbestendige ouderenzorg in Rivierenland. De Rivierenlandse gemeenten pakken de handschoen op en gaan een nog sterkere rol spelen binnen ‘Samen… Oud in Rivierenland’.

Als we willen dat ouderen hun regie behouden, zodat zij zo lang mogelijk zelfredzaam blijven en kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij, kan dat niet zonder het sociaal domein.  Als we willen dat meer ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in een fysiek geschikte en sociale omgeving, kan dat niet zonder de gemeente. En met preventie en een gezonde leefstijl kunnen we zorgen dat zorgvragen worden voorkomen of uitgesteld.

Gemeente is onmisbaar

Gemeenten hebben een rol bij preventief ouderenbeleid, eenzaamheid, mantelzorgondersteuning, welzijn, wonen en ondersteuning voor ouderen vanuit de WMO en de WPG. Binnen Samen Oud verbinden we stakeholders uit zorg en sociaal domein. We anticiperen samen op toekomstige ontwikkelingen, inspireren elkaar door successen en best practices te delen en versnellen en initiëren projecten die bijdragen aan duurzame oplossingen voor een toekomstbestendige ouderenzorg in Rivierenland.

Wethouder Sascha Baggerman van de gemeente Culemborg zegt hierover: “Culemborg ziet de zorg en ondersteuning van ouderen in onze gemeente als één van de grootste opgaven voor de komende jaren. Als gevolg van de vergrijzing zal de druk op de voorzieningen enorm toenemen. Wij zien het als een gezamenlijke opgave, samen met zorgaanbieders, de welzijnsinstelling en de woningcorporatie om ervoor te zorgen dat onze inwoners op een prettige en gezonde manier oud kunnen worden.”

Lokaal maatwerk

De samenwerking met gemeenten en het sociaal domein vraagt om lokaal maatwerk, omdat het gemeentelijke beleid – en daarmee de inrichting van structuren – per gemeente verschilt.  Programmabrede thema’s zoals wonen & zorg, of vroegsignalering lenen zich ervoor om lokaal op te pakken. Zo wordt bijvoorbeeld een succesvol lokaal initiatief voor preventief huisbezoek bij ouderen, regionaal gedeeld zodat ook andere gemeenten hier hun voordeel mee kunnen doen. Ook in de lokale netwerken geriatrie halen we knelpunten en kansen op die regionaal samenkomen.

En er liggen nog veel kansen. Hierbij kijken we vanuit het programma altijd naar de mogelijkheden om bij succes vanuit een lokale setting een pilot of aanpak te verbreden naar andere gemeenten of deze regionaal op te schalen. Ambtenaren hebben hierbij een belangrijke rol, maar ook bestuurlijk commitment is hierbij essentieel.

Bestuurlijk commitment

Het strategisch portefeuillehoudersoverleg WMO/jeugd met hierin alle Rivierenlandse wethouders zorg, sprak in november over Samen Oud. Weten we welke gemeente met welk (ouderen)thema bezig is? Waar ligt urgentie? Welke rol zien gemeenten weggelegd? Welke vraagstukken kun je beter lokaal oppakken en welke regionaal?

De werkgroep ‘Samen Oud en Gemeente’ met daarin beleidsmedewerkers van alle zes de Rivierenlandse gemeenten, heeft de opdracht gekregen om deze vragen te concretiseren. Dat begint allereerst met van elkaar te weten wie waarmee bezig is, welke ambities er liggen en kennis en ervaringen te delen. Vervolgens kun je kijken of en waar er meer kan worden samengewerkt tussen gemeenten en welke rol gemeenten in de zorg voor ouderen kunnen en willen spelen. Dat geeft ook partners meer duidelijkheid wat zij van gemeenten kunnen verwachten.

Wethouder Ton van Maanen van de gemeente West Betuwe vindt het belangrijk om als gemeenten samen op te trekken: “Het spreekwoord zegt ‘alleen ga je sneller, en samen kom je verder’, dat vind ik hier heel toepasselijk. Je staat als gemeente niet op een eiland en we wensen duurzame en langdurige mogelijkheden voor onze inwoners als het gaat om zelfstandig en zelfredzaam zijn. We zijn hier gezamenlijk als regio, overheid en inwoners met elkaar voor verantwoordelijk omdat het namelijk ‘onze samenleving’ betreft. En daarom moet het duurzaam en voor langere tijd goed geregeld worden, waarbij de veranderingen van de tijd en de flexibiliteit met een stuk maatwerk niet uit het oog verloren moeten worden.”

Meer weten over het programma Samen… Oud in Rivierenland? Neem contact op met Eefje de Bruijne of lees verder.