Naar nieuws

Nazorg van coronapatiënten in Rivierenland – “Een mooi begin om meer zorgpaden op te starten, ook voor andere patiëntengroepen.”

16 februari 2022

Afgelopen jaar hebben FysioRivierenland en de Paramedische dienst van Ziekenhuis Rivierenland de handen ineen geslagen om tot betere nazorg voor coronapatiënten te komen. Met de hulp van Mura Zorgadvies is het regionale COVID Zorgpad Rivierenland tot stand gekomen.

De eerstelijns fysiotherapeuten, tweedelijns paramedische dienst van Ziekenhuis Rivierenland en huisartsen in Rivierenland werken nauw samen aan het herstel van patiënten met blijvende klachten na een coronabesmetting. Want dat blijft hard nodig, ook twee jaar na de uitbraak van de COVID-19 pandemie. Door middel van het zorgpad weten alle zorgprofessionals elkaar snel te vinden en worden patiënten tijdig en gericht naar de juiste zorgverlener verwezen. Op deze manier krijgen patiënten snelle, goede en afgestemde zorg voor een optimaal herstel.

Fysiotherapeut Hugo de Rooij van Ziekenhuis Rivierenland vertelt: “In het zorgpad hebben we afspraken vastgelegd om de patiëntenstroom en zorg tussen de eerste- en tweedelijnszorg te optimaliseren. Daarnaast leren we veel van elkaar over deze nieuwe patiëntengroep. Zo organiseren we ook scholingen onderling. We hebben een sterk netwerk ontwikkeld met de eerstelijnszorg waarop we kunnen vertrouwen. Het voordeel voor de patiënt is dat deze sneller bij de juiste behandelaar terecht komt voor de juiste begeleiding.”

Screeningspoli

De patiëntengroep die blijvende klachten overhoudt na een coronabesmetting heeft vaak te maken met herstelbelemmerende factoren, bijvoorbeeld stress of angst. Hierdoor kan het lichaam soms niet volledig herstellen. Naast de korte lijnen tussen alle zorgprofessionals in de regio is hiervoor een speciale screeningspoli opgezet in Ziekenhuis Rivierenland. Via de revalidatiearts kunnen patiënten op één dag langs alle specialismen zoals fysiotherapie, ergotherapie en medisch maatschappelijk werk om te achterhalen wat deze factoren zijn en welke hulp ze hierbij nodig hebben.

Regionale samenwerking

Ook revalidatiearts Erik Slim is erg blij met het Zorgpad COVID: “De kracht van deze samenwerking zit echt in het regionale verband. Als zorgprofessionals zijn we allemaal toegewijd aan onze patiënten in de regio. We willen een goed en snel herstel voor ze realiseren. Dit is een mooi begin om meer zorgpaden op te starten, ook voor andere patiëntengroepen.”

Feestelijke overhandiging

Het COVID-zorgpad is officieel overhandigd aan de betrokken zorgverleners.

Op dinsdag 15 februari hebben zorgverleners uit de regio in een online scholing kennis genomen van het zorgpad. Hierna vond een officieel passeermoment van het Zorgpad COVID plaats in Ziekenhuis Rivierenland. Het zorgpad is hierbij overhandigd aan alle betrokken organisaties. Samen is er getoost op dit nieuwe regionale samenwerkingsverband.

Implementatie

Naast de online scholing, wordt het Zorgpad verspreid via FysioRivierenland en bij de huisartsen van Eerstelijnscentrum Tiel en Zorggroep Gelders Rivierenland. De werkgroep die het zorgpad ontwikkelde houdt de vinger aan de pols en later dit jaar vindt een evaluatie plaats. Hiermee is het Zorgpad COVID een eerste stap in een sterkere paramedische samenwerking in de regio.

Wil je meer weten over het Zorgpad COVID? Neem dan contact op met Mura-adviseur Huub Creemers.