Naar nieuws

Mura Zorgadvies goes West…

28 augustus 2018

Mura Zorgadvies vervulde de afgelopen maanden met verve de functie van secretaris van de vakgroep ouderenzorg bij de Stichting Haagse Gezondheidscentra. SHG Groep is één van de grootste eerstelijnszorgaanbieders in Den Haag. “Wat deden we zo’n eind buiten onze eigen regio?” vraag je je wellicht af? We deden waar we goed in zijn!

Enerzijds is dit het aanjagen van de lopende activiteiten en projecten van de vakgroep. Hierbij kun je denken aan de organisatie (en alles wat hierbij komt kijken) van de vakgroep, maar ook de ondersteuning en het tot stand brengen van inhoudelijke projecten zoals een valpreventiecursus, de oriëntatie op een digitaal communicatiesysteem en scholing voor de doktersassistenten over ouderenzorg. Anderzijds stelde Mura een meerjarenplan ouderenzorg op en combineerde hierin haar kennis over de ouderenzorg met nieuwe frisse en creatieve ideeën. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor de visie en de activiteiten voor de komende jaren. Dat verrast én ontzorgt!

De beoordeling door de vakgroepvoorzitter was erg positief:

“Mura Zorgadvies heeft in korte tijd overzicht verkregen in de werkwijze van SHG, de uitdagingen waar de vakgroep ouderenzorg voor staat en waar op dit moment behoefte aan is. Afspraak is afspraak en hierdoor worden er in korte tijd stappen gezet. Door out-of-the box te denken en gebruik te maken van goede voorbeelden uit het land, zijn wij enorm op weg geholpen. Met een gestructureerde en proactieve aanpak, wordt iedereen geënthousiasmeerd om samen aan de slag te gaan. ”

Wil je meer weten over dit project of word je ook graag verrast? Neem dan snel contact met ons op!