Naar nieuws

Mura geeft workshops over ‘datamanagement in de regio’ tijdens Informatieberaad Meet Up van VWS

30 september 2019

Vorige week werd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Meet Up georganiseerd voor 300 professionals, beleidsmedewerkers en ICT-leveranciers met als thema ‘Gezonde Data’. Tijdens verschillende workshops werden ideeën uitgewisseld over het verzamelen, beheren en analyseren van data in de zorg.

Samen met informatiemanager Kirti Doekhie van ZorgImpuls (de ROS in regio Rotterdam) gaf onze adviseur Ellen Selten workshops over hoe de ROS’en data- en informatiemanagement in de regio toepassen. In drie interactieve sessies spraken Ellen en Kirti met de deelnemers over de beschikbaarheid en toepassingen van (landelijke) data op regionaal niveau en de kansen en knelpunten hierin. Deelnemers waren benieuwd naar de rol van ROS’en in het zorglandschap en hoe zij data (her)gebruiken en databases bouwen. Ook ging het over hoe wij omgaan met AVG-gerelateerde zaken zoals data op patiëntniveau en het onderling delen van data.

Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het samenwerkingsverband werkt aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg, door onder andere gezamenlijke afspraken over (digitale) informatie-uitwisseling.

Meer weten over wat Mura doet met data- en informatiemanagement? Neem dan contact op met Ellen Selten.