Naar nieuws

Mura gaat ‘Anders vasthouden’

7 februari 2018

Op 25 januari lanceerden we onze nieuwe naam Mura Zorgadvies. Maar dat niet alleen. Wouter Hart nam ons mee door de sleutels van het ‘Anders Vasthouden’. Een sessie die de aanwezigen inspireerde en na afloop veel discussies opleverde!

Inzichten die helpen
Wouter Hart liet aan de hand van een aantal pakkende voorbeelden zien wat ‘werken vanuit de bedoeling’ in de praktijk betekent. Geen pasklare antwoorden of vaste regels die je moet volgen, maar ‘sleutelprincipes’ die je samen -met je patiënt, met je team, met je organisatie- vaststelt en écht internaliseert tot je eigen normen, zodat ze een kompas worden bij al je acties. Van elkaar leren en het gesprek aan durven gaan zijn daarbij essentieel om tot concreet handelen vanuit die principes te komen. Vanuit de sleutelprincipes werk je aan een gezamenlijke verhaallijn. Deze verhaallijn is een visie die richting geeft aan de keuzes die je maakt. Zodat we dingen niet doen omdat het zo hoort, maar omdat het ons helpt bij het creëren van goede oplossingen.

Waarom past ‘Anders Vasthouden’ bij Mura?
Soms zijn regels en procedures vanuit de ‘systeemwereld’ nodig én nuttig; Mura helpt waar nodig ook bij het opstellen van een nieuw zorgpad of implementatie van een richtlijn.
Wij willen organisaties (en vooral hun klanten of patiënten) ook een stap vooruit helpen door hen de juiste vragen te stellen: Wat betekent dit voor je klant? Waarom doe je dat? Welke belangen spelen er? Juist in complexe samenwerkingsvraagstukken bestaat er niet één waarheid of één taal en is het van belang samen tot een gedeelde verhaallijn te komen.

Oplossingsgericht werken is een mooi voorbeeld van ‘Anders Vasthouden’: als professional laat je het probleem (en daarmee ook de oplossing) ván de patiënt zijn, je gaat náást de patiënt staan, en je kijkt welke stappen de patiënt zélf kan en wil zetten. Zo doet Mura dat ook: we gaan naast onze klanten staan en zorgen dat wijzelf ‘overbodig’ worden, omdat het belangrijk is dat resultaten echt duurzaam en structureel geborgd worden door de klant zelf.

Maar hóe breng je de inzichten van ‘Anders Vasthouden’ in de praktijk?
De lezing van Wouter Hart op 25 januari vraagt om actie! Hóe breng je die sleutels nu echt in de praktijk? Mura helpt je in een verdiepingsbijeenkomst graag op weg. Op dinsdag 13 maart gaan we samen aan de slag om op zoek te gaan naar de verhaallijn en sleutelprincipes voor je organisatie, project of samenwerkingsverband. Vooraf zullen we inventariseren met welke sleutels uit het boek je aan de slag wil om een stap vooruit te maken. Neem dus vooral ook collega’s, samenwerkingspartners, medewerkers of -doe eens gek- klanten/patiënten mee en meld je hier aan!