Naar nieuws

Meld je nu aan voor de verdiepingssessie ‘Samenwerking paramedische zorg’ op 1 november

11 oktober 2021

Ben jij paramedicus? En vind je het interessant om andere paramedici in de regio te leren kennen? Wil je ervaringen en ideeën uitwisselen? Kom dan naar de inspiratiesessie ‘Samenwerking in de paramedische zorg: hoe dan?’ op 1 november. Deelname is gratis.

In deze interactieve bijeenkomst:

  • Leer je andere paramedici uit de regio beter kennen;
  • Zal Frits van Trigt (Beleidsadviseur Paramedie bij Menzis) een toelichting geven op het programma ‘Organisatiegraad paramedische zorg’;
  • Gaan we met elkaar kansen voor verdere samenwerking verkennen.

Ben jij werkzaam in de regio Gelderse Vallei of Gelders Rivierenland? Meld je dan snel aan via dit inschrijfformulier!

Wat houdt het programma ‘Organisatiegraad paramedische zorg’ in?

Op 1 april 2021 is het programma ‘Organisatiegraad paramedische Zorg’ van start gegaan. In het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022 spraken partijen af de organisatiegraad van de paramedische zorg te verhogen en daarmee bij te dragen aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Zowel vanuit het ministerie van VWS als in de regio is de urgentie uitgesproken dat er meer aandacht moet komen voor en samenwerking met paramedici. De uitdagingen van dit moment vragen daarom, onder andere de toenemende vergrijzing, meer aandacht voor preventie en betaalbaarheid van de zorg. Om in de regio effectieve afspraken te kunnen maken over het leveren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek, is het wenselijk dat paramedici georganiseerd zijn en gezamenlijk een visie op de (paramedische) zorg in de regio kunnen vormen. Dat begint bij het elkaar leren kennen en van elkaar weten wat de ander doet. Uiteindelijk leidt dit tot betere zorg voor de patiënt. Dit gaat echter niet vanzelf!

Het programma Organisatiegraad stimuleert en ondersteunt samenwerking in de paramedische zorg. Het ROS-Netwerk is betrokken bij de programmalijn Begeleiding. Met tools en informatie en het bieden van praktisch en strategisch advies ondersteunen we netwerken in oprichting en netwerken die zich verder willen professionaliseren.

Meer informatie

Wil je nog meer weten over het programma: www.organisatiegraad.nl.
Meer informatie over deze bijeenkomst? Vraag het gerust aan adviseur Suzan Buitenhuis.