Naar nieuws

Laat zien wat werkt!

7 februari 2019

Van maandag 4 t/m vrijdag 8 februari 2019 is het ‘Week van de Implementatie’! Organisaties in de gezondheidszorg wordt gevraagd om kennis en vaardigheden te delen die te maken hebben met implementeren van innovaties en veranderingen. Daar geven wij graag gehoor aan. Want Mura Zorgadvies werkt sinds jaar en dag aan implementatie van innovatieve werkwijzen! Bijvoorbeeld binnen de Regionale Zorgagenda Gelderse Vallei ‘Samen Beter’. Daarbinnen heeft Mura de rol van projectleider van verschillende innovatieve projecten.

Regionale Zorgagenda Gelderse Vallei
De Regionale Zorgagenda Gelderse Vallei is een samenwerkingsverband van Coöperatie Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV), Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV), zorgverzekeraar Menzis en Zorgbelang. Innovatieve ideeën uit het veld over substitutie kunnen via de Regionale Zorgagenda begeleiding krijgen bij het omzetten van een idee in een pilot en bij de uitvoering en evaluatie van de pilot. Bij een geslaagde pilot kan de innovatieve werkwijze in de hele regio geïmplementeerd worden. Mura verzorgt in opdracht van de stuurgroep van de Regionale Zorgagenda de projectleiding van deze pilots en projecten. Zo werken we samen aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

Ideeën over innovatieve werkwijzen
Zorgverleners zien elke dag in het veld wat anders of beter kan in de zorg. In de Gelderse Vallei kloppen zij met hun ideeën over innovatieve werkwijzen aan bij de Regionale Zorgagenda. Een voorbeeld hiervan is het ‘meekijkconsult dermatologie’, waarbij een dermatoloog samen met de huisarts consulten uitvoert. Huisartsen leren om huidafwijkingen beter te beoordelen, zodat minder mensen doorverwezen hoeven worden naar het ziekenhuis.
Een ander voorbeeld is het ‘Mobiel Geriatrie Team’ (MGT), waarbij een kaderhuisarts ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist kwetsbare ouderen bezoeken in de thuissituatie om huisartsen te ondersteunen bij het behandelen van valproblematiek en functionele en cognitieve achteruitgang. Het MGT ondersteunt de huisarts door een diagnose te stellen en (samen met de huisarts) adviezen uit te voeren om functionaliteit te behouden en vallen te voorkomen.

Van idee naar pilot
Innovatieve werkwijzen in de zorg gaan voorbij organisatiegrenzen, lijnen en domeinen. Er wordt daarom samengewerkt met verschillende organisaties die raken aan de innovatieve werkwijze. Met Mura als projectleider wordt het idee in een projectteam verder uitgewerkt. Over welke patiënten hebben we het? Wat levert de nieuwe werkwijze naar verwachting op in termen van kwaliteit, kosten en tevredenheid van zowel patiënt als zorgverlener? Hoe meten we dit? Wat is nodig om de nieuwe werkwijze te implementeren? Welke partijen sluiten aan? Hoe monitoren en evalueren we de nieuwe werkwijze? Hoe zorgen we dat de nieuwe werkwijze standaard zorg wordt?

Evalueren en implementeren
Samen met het projectteam gaat Mura aan de slag om een pilot vorm te geven. Tijdens de pilotperiode worden data verzameld, en na afloop van de pilot wordt geëvalueerd wat de nieuwe werkwijze oplevert in termen van kwaliteit, kosten en tevredenheid. Bij een positieve evaluatie wordt de nieuwe werkwijze opgeschaald en geïmplementeerd in de regio Gelderse Vallei.

Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie over de implementatie van nieuwe werkwijzen.

Vragen? Zelf aan de slag met een innovatieve werkwijze? Neem contact op met adviseur Ellen Selten.