Naar nieuws

Kom in de benen! Nieuw zorgpad valpreventie Rivierenland

14 december 2021

In 2020 werd het Regiobeeld Ouderen Rivierenland gepresenteerd. Eén van de aanbevelingen richt zich op gezonde leefstijl en valpreventie. Door valpreventie kan het aantal valincidenten en gerelateerde zorgvraag worden voorkomen. Huisartsen geven aan te weinig zicht te hebben op valproblematiek. Ouderen melden zich meestal niet bij een zorgverlener, ook niet als zij vaker vallen, terwijl dit vaak wel een probleem is. Tijdig aandacht voor blijven bewegen draagt bij aan (meer) gezondheidswinst.

De ideale situatie

Om zelfredzaamheid te behouden is het belangrijk om te zorgen dat ouderen vitaal blijven en blijven bewegen, dat ouderen met een verhoogd valrisico vroegtijdig worden gesignaleerd en vervolgens passende ondersteuning krijgen. Voor een effectieve integrale aanpak van bewegen en valpreventie is een gemeente- of wijkgerichte aanpak nodig, met specifieke aandacht voor de wensen van ouderen met een verhoogd valrisico. Ook het verbeteren van interprofessionele samenwerking over de domeinen heen is een belangrijk aandachtspunt voor succes.

Maar dan nu de praktijk

De passage hiervoor is een mooie omschrijving van een wenselijke situatie in de toekomst. Maar hoe is nu de praktijk? Een werkgroep van enthousiaste professionals met een verschillende achtergrond, waaronder (geriatrie)fysiotherapeuten, verpleegkundig specialist, valpoli, huisarts en apotheker, is onder begeleiding van Mura aan het werk gegaan om een praktisch bruikbaar regionaal zorgpad te ontwikkelen dat aansluit bij het lokale aanbod. Een belangrijk aandachtspunt is de signalering en screening. Dat is niet alleen iets van zorgprofessionals, maar juist ook van mensen in de eigen omgeving en vanuit het sociale domein. Door er samen op tijd bij te zijn, kun je ook meer preventief gaan werken. En dat is voor iedereen winst!

Nieuw zorgpad

Hoe kunnen we de druk bij bepaalde zorgprofessionals weghalen? Welke zorgprofessionals zijn het beste in staat om een valscreening af te nemen? En hoe zorgen we dat alles op elkaar aansluit? Hoe maken we de vertaalslag naar het lokale beweegaanbod en valpreventie? Deze vragen en nog veel meer zijn de revue gepasseerd. Na een aantal werksessies hebben we op basis van richtlijnen en recente literatuur een zorgpad samengesteld. Dat is zo goed als klaar en heeft een positieve invalshoek: ‘Kom in de benen, voorkom vallen’. We zijn nu druk bezig een pilot voor te bereiden met alle betrokkenen. Daar gaan we in 2022 mee starten en zo komt heel Rivierenland meer in beweging!

Meer informatie over het zorgpad valpreventie?

We houden jullie op de hoogte via onze nieuwsbrief én uiteraard via deze website. Nu al meer weten? Neem contact op met Anne-Marie Winkelman.