Naar nieuws

Jij, zij, hij, ik…? Wij! Multidisciplinair samenwerken binnen de paramedische zorg

17 januari 2022

Ben jij ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, diëtist, huidtherapeut, optometrist, orthoptist of oefentherapeut? Dan kun je je (bijna) altijd aansluiten bij een overkoepelend netwerk of een intercollegiale overlegstructuur van je eigen discipline. Wat als we de krachten bundelen en gaan voor een netwerk waarin alle paramedici vertegenwoordigd worden? Hoe kan zo’n samenwerkingsverband helpen bij het realiseren van duurzame, toekomstbestendige zorg?

Om inzicht te krijgen in de behoefte van paramedici om multidisciplinair én vakoverstijgend samen te werken organiseerde Mura eind december een inspiratiesessie. We stelden de enthousiaste aanwezige paramedici de vraag: ‘Samenwerken in de paramedische zorg: Hoe dan?’ en gingen hierover met elkaar in gesprek.

Paramedische netwerken en structuren richten zich vaak op zorginhoudelijke en/of organisatorische zaken bij één beroepsgroep. Er wordt soms multidisciplinair samengewerkt maar dan vaak zorginhoudelijk of projectmatig. Zien de paramedici in de regio toekomst in een bredere samenwerking, met nadruk op het organisatorische vlak? Wat zou dat kunnen opleveren?

De meerwaarde van samenwerking

Uit de interactieve speeddate bleek dat er al behoorlijk wat aandacht is voor monodisciplinair samenwerken, bijvoorbeeld door als fysiotherapeut aangesloten te zijn bij Regionale Organisatie Fysiotherapie Gelderse Vallei of Fysio Rivierenland. Vaak wordt er ook al in bepaalde mate multidisciplinair samengewerkt, met name gericht op de zorginhoud. Voor multidisciplinaire, vakoverstijgende en organisatorische samenwerking met mandaat zien we met name plaatsafhankelijke initiatieven zoals Stichting het Wiel  in Wageningen, gericht op allerlei zorgprofessionals binnen de eerste lijn en niet alleen paramedici. Er is geen regionaal paramedisch platform in Rivierenland en/of Gelderse Vallei.

Samenwerken is geen doel maar een middel! Alle deelnemers zijn het erover eens: het kan zeer verhelderend zijn om eens vakoverstijgend met paramedische collega’s om de tafel te zitten. Samen nadenken over efficiëntie, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Echter het toewerken naar een regionaal paramedisch platform gaat nog een stap verder, waarbij het pad en de benodigde middelen verder uitgezocht en geregeld moeten worden.

Breed gedragen middel voor duurzame zorg

We hebben Frits van Trigt, beleidsadviseur Paramedie bij Menzis en projectleider bij het Nationaal Programma Organisatiegraad Paramedische Zorg, uitgenodigd om meer te vertellen over multidisciplinaire samenwerking op vakoverstijgend niveau. Het Programma Organisatiegraad kan helpen om stappen te zetten in paramedische samenwerking. Dit zorgt ook voor meer zichtbaarheid van deze beroepsgroepen bij andere zorgverleners en partners. Een goede organisatiegraad draagt bij aan toekomstbestendige zorg, bijvoorbeeld door het realiseren van paramedische zorginnovaties en verbeteringen in het licht van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Dit tegen gepaste vergoedingen en gebruikmakend van de initiatieven en hulpmiddelen die er al zijn.

Hoe nu verder?

We concludeerden dat de precieze vorm en uitwerking van eventuele samenwerking verder moet worden verkend met een grotere variëteit aan paramedici. Deelname aan het Programma Organisatiegraad kan hierbij helpen. Door het opstellen van een paramedisch regiobeeld en plan van aanpak kunnen we daarna gerichter aan de slag.

Meer informatie

Aanmelden voor deelname aan het Programma Organisatiegraad of meer weten over het programma? Dat kan via de website organisatiegraad.nl. Meer weten over inspiratiesessie of samenwerking voor paramedici in onze regio? Neem gerust contact op met Ingrid Elie.