Naar nieuws

Je eigen praktijkdata als bron van informatie: de Vektis Praktijkspiegel

4 februari 2020

Wat is het zorggebruik van mijn patiëntenpopulatie? Naar welke specialismen verwijs ik relatief veel of weinig? Hoe verhoudt zich dat tot het landelijke beeld? Op deze vragen zochten praktijkmanagers en huisartsen zelf het antwoord, tijdens een werksessie over de Vektis Praktijkspiegel.

Vektis gaf een uitgebreide toelichting op de totstandkoming en onderdelen van de Vektis Praktijkspiegel en de achterliggende berekeningen. Vervolgens gingen de deelnemers er meteen mee aan de slag.

Ben ik zinnig bezig?

Een flink deel van de werksessie besteedden de deelnemers aan hun eigen praktijkdata. Hoe interpreteer je de cijfers? Welke betekenis krijgen de cijfers in jouw lokale context? Wat valt op? Deelnemers zagen bijvoorbeeld relatief veel verwijzingen naar de longarts, maar relatief weinig aanvragen voor longfunctiemetingen in de eerste lijn. Hoe ga je met elkaar in gesprek over de cijfers? Waar kun je de cijfers voor gebruiken? Een huisarts vertelde al volop gebruik te maken van de praktijkspiegel, om vragen te beantwoorden als ‘waar is winst te behalen’ en ‘ben ik zinnig bezig?’.

Keuzes maken in praktijkvoering

Deelnemers hebben door deze verdiepende werksessie beter zicht op hoe cijfers kunnen helpen bij het maken van keuzes voor praktijkvoering, zoals het aannemen van een extra praktijkondersteuner, anders declareren of samenwerken met collega-huisartsen. Een van de huisartsen vertelt: “Het aannemen van een praktijkondersteuner ouderen heeft invloed op gedeclareerde zorg, dat zie je terug in de praktijkdata. Er worden bijvoorbeeld meer visites aangevraagd door de praktijkondersteuner.” De Vektis Praktijkspiegel leidt vaak tot nader onderzoek in het huisartseninformatiesysteem. Twee praktijkmanagers gaan naar aanleiding van deze werksessie bijvoorbeeld zoeken naar verklaringen voor het relatief hoge aantal telefonische consulten op de huisartsenpost.

Zelf aan de slag met data?

Mura helpt zorgverleners op weg in werksessies over praktijkdata en verschillende bronnen en toepassingen. Deze verdiepende werksessie over één van deze databronnen: de Vektis Praktijkspiegel, is hier een voorbeeld van.

Ook benieuwd naar de mogelijkheden van de praktijkspiegel of andere databronnen? Mura denkt graag met je mee! Neem contact op met onze adviseur Ellen Selten.