Naar nieuws

Inzicht in de arbeidsmarkt voor huisartsenzorg in de Gelderse Vallei

6 december 2021

De huisartsenzorg staat onder druk. Ook in de Gelderse Vallei. De vraag naar huisartsenzorg neemt toe, terwijl de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Hoeveel ruimte is er nog -nu en in de toekomst- bij huisartsen om goede zorg te kunnen blijven bieden? Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) en Mura onderzoeken het samen.

Inzicht in zorgvraag en capaciteit

HAGV vraagt Mura om in kaart te brengen wat de huidige en verwachte arbeidsmarktontwikkelingen zijn in de huisartsenzorg in de Gelderse Vallei. We kijken daarbij onder andere naar de ontwikkeling van de zorgvraag in de regio, naar de werkdruk en de inzet van verschillende professionals in de huisartsenzorg en naar knelpunten in vraag en aanbod van deze professionals.

Hoe doen we dat?

Adviseurs Esmee Boerstal en Ellen Selten gaan aan de slag met dit vraagstuk en maken gebruik van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve methodieken. Met deskresearch wordt inzicht gegeven in de bevolkingsontwikkeling en zorgvraag in de Gelderse Vallei. Er wordt een vragenlijst ontworpen (gebaseerd op de vragenlijst van het Nivel) om inzicht te krijgen in de arbeidsmarktcapaciteit en werkdruk in de huisartsenpraktijken en huisartsenpost. Ook willen we graag weten wat de praktijken al doen om in te spelen op het capaciteitsvraagstuk en de werkdruk. De inzichten worden aangevuld met kwalitatief onderzoek. In verschillende focusgroepen gaan we in gesprek met onder andere doktersassistenten, huisartsen en praktijkondersteuners over de verkregen data en de oplossingsrichtingen.

Wat levert het op?

De resultaten worden in maart 2022 gepresenteerd in een rapport en een infographic. Dit geeft HAGV inzicht in de aanknopingspunten om de huisartsenpraktijken in de regio te ondersteunen bij mogelijke capaciteits- en werkdrukproblemen. Ook kan HAGV de resultaten gebruiken in gesprekken met ketenpartners om in de regio samen op te trekken om ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te kunnen blijven bieden.

Download de whitepaper (klik op de afbeelding)

Wil je meer weten over het maken van capaciteitsanalyses voor de arbeidsmarkt huisartsenzorg, of het onderzoek bij HAGV? Neem dan gerust contact op met Ellen Selten of Esmee Boerstal.

Of lees meer over onderzoek in onze Whitepaper Met data onderbouwen en overtuigen. Drie toepassingen van informatiemanagement in de zorg (pdf)  en ga er meteen zelf mee aan de slag!