Naar nieuws

Implementatie Zorgprogramma ‘Beter Leven met Pijn’

1 oktober 2019

Huisartsen in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede zien dagelijks mensen met pijnklachten op hun spreekuur. Wanneer er geen duidelijke oorzaak is voor de pijnklachten en de klachten chronisch zijn, worden mensen uitgenodigd voor het zorgprogramma ‘Beter Leven met Pijn’. Patiënten gaan hierbij samen met een huisarts of verbetercoach op zoek naar oplossingen om met de pijn om te gaan in het dagelijks leven.

Wat kan er beter?
Zorgverleners gaven vaak op verschillende manieren uitleg aan chronische pijn en verwezen patiënten regelmatig door voor diagnostiek naar de tweede lijn. In de tweede lijn werd vervolgens (soms onnodig) aanvullend onderzoek verricht en sommige patiënten werden doorverwezen naar revalidatiecentra om te leren omgaan met chronische pijn. Dit zijn kostbare trajecten, terwijl de expertise ook binnen Gezondheidscentrum Veldhuizen aanwezig is.

Beter Leven met Pijn
Met het zorgprogramma ‘Beter Leven met Pijn’ geeft Gezondheidscentrum Veldhuizen op een oplossingsgerichte manier sturing aan de zorg voor mensen met chronische pijnklachten. Het zorgprogramma helpt zorgverleners om dezelfde taal te spreken als patiënten. De patiënt staat centraal: samen met de patiënt worden persoonlijke doelen opgesteld en wordt gezocht naar oplossingen en interventies die hierbij aansluiten, zowel in de nulde- als eerste lijn. De bedoeling is de kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid te verhogen, en niet-doelmatige verwijzingen naar de tweede lijn te voorkomen.

Van ontwikkeling tot implementatie
Mura Zorgadvies ondersteunt Gezondheidscentrum Veldhuizen bij de ontwikkeling en implementatie van het zorgprogramma ‘Beter Leven met Pijn. Na een oriëntatiefase, waarin uitgebreid is gesproken met patiënten en zorgverleners, volgde een ontwikkelfase waarin het zorgprogramma vorm kreeg. Het zorgprogramma is nu klaar voor implementatie! Alle zorgverleners krijgen een scholing om hen uitgebreid te informeren over chronische pijn, de nieuwe werkwijze, de doelgroep en het oplossingsgericht werken. Tijdens een implementatieweek wordt extra aandacht besteed aan het zorgprogramma. Gezondheidscentrum Veldhuizen is daarmee klaar om mensen met chronische pijnklachten op een oplossingsgerichte manier te helpen bij het ‘Beter Leven met Pijn’!

Meer weten over het Zorgprogramma ‘Beter Leven met Pijn’? Neem gerust contact op met adviseur Ellen Selten.