Naar nieuws

Huisartsspreekuur beweegklachten uitgebreid binnen én buiten Ede

5 februari 2020

Sinds twee jaar houdt Frank Boersma, kaderhuisarts bewegingsapparaat, het huisartsspreekuur beweegklachten in Ede. Dit is een spreekuur voor patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat. De resultaten zijn positief en patiënten en verwijzende huisartsen zijn erg tevreden. Het spreekuur wordt daarom uitgebreid binnen Ede én naar Renkum, Heelsum, Wageningen en Bennekom. Om deze uitbreiding te realiseren werkt Frank Boersma sinds januari 2020 samen met Arjan van Andel, huisarts in Renkum met affiniteit en ervaring met klachten van het bewegingsapparaat.

Kaderhuisarts Frank Boersma: “Ik verwijs nog maar één op de tien patiënten met beweegklachten naar de tweede lijn.”

Kern van het spreekuur

  • Huisartsen verwijzen patiënten naar het spreekuur van een gespecialiseerde huisarts op het gebied van beweegklachten;
  • In één tot drie consulten voert de gespecialiseerde huisarts (aanvullend) onderzoek uit, stelt een diagnose, behandelt de patiënt zelf en/of verwijst deze indien nodig;
  • De gespecialiseerde huisarts maakt gebruik van zijn/haar stevige netwerk rond het bewegingsapparaat in de eerste en tweede lijn voor de best passende oplossing voor de patiënt.

Voor welke patiënt?

Het huisartsspreekuur beweegklachten is een gespecialiseerd spreekuur voor patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat, zoals peesproblemen, spierklachten, artrose en sport-gerelateerde klachten.

Wat zijn de voordelen?

Het huisartsspreekuur bewegingsapparaat is laagdrempelig en dichtbij huis. Er zijn geen kosten aan verbonden voor de patiënt; de zorg valt niet onder het eigen risico. Een afspraak is op korte termijn en de gespecialiseerde arts heeft relatief veel tijd (30 minuten per consult). Voordeel voor huisartsen is dat er snel gebruik gemaakt kan worden van de expertise van een gespecialiseerde collega. Deze huisarts kan bijvoorbeeld handelingen uitvoeren waar de verwijzend huisarts soms onvoldoende expertise in heeft, zoals (echogeleide) injecties. Dit voorkomt onnodige verwijzingen naar de tweede lijn. Ter indicatie; slechts 11% van de patiënten die tot nu toe op het beweegspreekuur in Ede zijn gekomen is verwezen naar de tweede lijn.

Meer informatie

Voor meer informatie, zie:

Of neem contact op met adviseur Anneke Jansen, huisarts Frank Boersma (boersmaf@huisartsenpraktijkdetulp.nl) of huisarts Arjan van Andel (avandel@huisartsenzorggroeneweg.nl).