Naar nieuws

Huisartsen in Rivierenland: bespreek GGZ-casuïstiek van jouw praktijk in de ‘GGZ Overlegtafel voor Verwijzers’

2 januari 2023

Om GGZ-cliënten beter en sneller te helpen, komen verschillende GGZ-zorgaanbieders in Rivierenland maandelijks bijeen om elkaar en elkaars organisatie beter te leren kennen. In het nieuwe jaar worden ook huisartsen en praktijkondersteuners GGZ van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de ‘GGZ Overlegtafel voor Verwijzers’. Wat kun je verwachten?

GGZ-zorgaanbieders leren elkaar kennen

Sinds september 2021 is de GGZ Transfertafel Rivierenland actief. Daarin bespreken GGZ-zorgaanbieders de actuele wachttijden in Rivierenland. Ook is er ruimte voor casuïstiek, om samen te kijken of een cliënt beter en sneller geholpen kan worden bij een andere zorgaanbieder in de regio. Zorgaanbieders vinden het prettig dat zij elkaar en elkaars organisatie beter leren kennen. De lijnen zijn kort en men weet beter wat de aanmeldroutes zijn. Deelnemers zijn o.a. Pro Persona, IrisZorg, Mentaal Beter, Psychologenpraktijk Perspectief, Psychiatrie Rivierenland, Aalsterveld Psychologen, Mondium, GGZ Voor Jou, De Praktische GGZ, de kaderhuisarts GGZ, vertegenwoordigers van het sociaal domein en de wijk-GGZ.

Overlegtafel voor Verwijzers

Vanaf 2023 worden huisartsen en praktijkondersteuners GGZ actief uitgenodigd om deel te nemen aan de ‘Overlegtafel voor Verwijzers’. Elke tweede dinsdag van de maand van 16.30 – 17.00 uur kunnen huisartsen of praktijkondersteuners laagdrempelig online casuïstiek inbrengen. Samen met een groot aantal zorgaanbieders uit medisch én sociaal domein in Rivierenland wordt dan gezocht naar een oplossing voor deze cliënt. Op deze manier wordt de verwijzer geholpen met het plaatsen van een cliënt bij de juiste organisatie en wordt onnodige zorg (of screening) voorkomen en de wachttijd voor de cliënt mogelijk verkort.

Aanmelden casuïstiek

Verwijzers (huisartsen en praktijkondersteuners) kunnen zich aanmelden door een beknopte e-mail te sturen met zorgvraag en achtergrond naar transfertafel.Rivierenland@propersona.nl. Je krijgt vervolgens een link voor het online overleg toegestuurd. Tijdens het overleg word je gevraagd kort de zorgvraag en achtergrond te schetsen. De deelnemers bespreken gezamenlijk waar deze cliënt het beste geplaatst kan worden, met name op inhoud, maar ook met inachtneming van de wachtlijsten van de verschillende organisaties. Samen zoeken we naar een passende oplossing.

Vragen?

Neem contact op met adviseur Ellen Selten, zij begeleidt de Overlegtafel voor Verwijzers.