Naar nieuws

Hoe zorgen we dat jeugd met psychische klachten de juiste zorg op de juiste plek krijgt in de gemeente West-Betuwe?

20 juli 2020

Hoe zorgen we ervoor dat verwijzers snelle toegang hebben tot passend, laagdrempelig aanbod voor jeugdhulp? Hoe zorgen we ervoor dat jeugd met psychische klachten in één keer op de juiste plek terechtkomt? Hoe voorkomen we onnodige opeenvolgende trajecten? Hoe kunnen huisartsen en sociaal team in gemeente West-Betuwe elkaar beter vinden, benutten en samenwerken op het gebied van jeugd-ggz?

Betere samenwerking als basis

Op deze en andere vragen zoeken we samen een antwoord. We gaan aan de slag met het creëren, uitbreiden en verstevigen van de samenwerking tussen huisartsen, sociaal teamleden, POH-GGZ jeugd en andere professionals in de gemeente West-Betuwe. Daarbij staan de principes van juiste zorg op de juiste plek centraal; hoe kunnen we (zwaardere) zorg voorkomen, snel en vroegtijdig hulp bieden, en zorg verplaatsen waar mogelijk?

Samen tot oplossingen komen

Als eerste stap brengt Mura landelijke en regionale data en best practices in kaart. We onderzoeken de huidige situatie, ervaringen, knelpunten en successen in West-Betuwe. We gaan hiervoor in gesprek met betrokkenen, zoals huisartsen, POH GGZ jeugd, gemeente, sociaal teamleden, zorgaanbieders, schoolmaatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg. Daarna gaan we met een werkgroep met betrokken professionals aan de slag om oplossingsrichtingen te bepalen en vervolgens natuurlijk ook uit te voeren.

Jeugdhulp

In zowel het sociaal domein als in de huisartsenzorg is normaliseren een essentiële taak. In combinatie met een snelle en integrale aanpak, kan dat verwijzingen naar zwaardere vormen van zorg voorkomen. Verwijzers moeten hiervoor een goede deskundige afweging kunnen maken voor het inzetten van jeugdhulp en streven naar de juiste zorg op de juiste plek. Dit komt de kwaliteit en effectiviteit van zorg, tevredenheid van patiënt en zorgverleners en kosten ten goede. Een goede afstemming en samenwerking tussen professionals in de jeugdhulp is daarbij van groot belang. In het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd zijn doelen gesteld voor 2018-2021. Een belangrijk speerpunt uit het actieprogramma is dat de lokale teams die jeugdhulp aanbieden, beter gaan samenwerken met huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming. Dit is aanleiding voor de gemeente West-Betuwe om nader onderzoek te doen naar passende oplossingen voor effectievere samenwerking tussen de grootste toegangspoorten van jeugdhulp.

Werk je met/voor de jeugd in West-Betuwe en wil jij je stem laten horen en geïnterviewd worden over dit onderwerp? Of wil je deelnemen in de werkgroep? Neem dan contact op met Suzan Buitenhuis.