Naar nieuws

Gratis webinar ter afsluiting van het project Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker

16 mei 2022

Meer dan 800.000 mensen in Nederland leven met en na de diagnose kanker. Hoewel een groot deel van hen geneest, hebben velen nog last van de gevolgen van de ziekte en behandeling. Wat is de meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor patiënten, zorgverleners en verwijzers? Waar kun je ze vinden? Hoe kan een oncologiezorgnetwerk zich verder professionaliseren? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het gratis webinar ‘Oncologiezorgnetwerken in beeld’ op 20 juni.

Verdere professionalisering

Het webinar is de afsluiting van het landelijke project Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker. In dit project heeft Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) namens de Taskforce Cancer Survivorship Care samen met diverse beroepsgroepen, de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), oncologiezorgnetwerken en de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) waaronder Mura Zorgadvies, gewerkt aan een professionaliseringsslag in de netwerkzorg met aandacht voor borging van kwaliteit, financiële bestendigheid en landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken.

Regio Rivierenland en Gelderse Vallei

Specifiek voor de regio’s Rivierenland en Gelderse Vallei zette Mura zich sinds 2018 in voor lokale netwerkvorming om zo multidisciplinaire samenwerking rond (ex)kankerpatiënten te bevorderen. Wij organiseerden jaarlijks enkele netwerkbijeenkomsten voor zowel de regio Gelderse Vallei als de regio Rivierenland waardoor zorgverleners in de oncologische (na)zorg elkaar steeds beter wisten te vinden. In juni vindt de laatste netwerkbijeenkomst plaats die wij organiseren.

Meld je aan via: Netwerkbijeenkomst Oncologische (na)Zorg Rivierenland op 14 juni 17.00 – 19.30u in Tiel.

Wat is een oncologiezorgnetwerk

Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten en andere gespecialiseerde zorgverleners. De zorgverleners in het netwerk kennen elkaar goed en zijn op de hoogte van elkaars aanpak. Door de korte lijnen kunnen ze de behandelingen snel en goed op elkaar afstemmen. Het netwerk kan ook afspraken maken met ziekenhuizen of revalidatiecentra over afstemming van zorg.

Landelijk webinar ‘Oncologie zorgnetwerken in beeld’

Programma

Het webinar wordt gehouden op 20 juni 2022 van 16.30 – 18.00 uur (online en gratis).
Aan bod komen de volgende onderwerpen:

  • Meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt
  • Kwaliteit borgen van oncologiezorgnetwerken
  • Landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken
  • Bekostiging van oncologiezorgnetwerken
  • Verbinding van oncologiezorgnetwerken binnen het zorglandschap

Doelgroep

  • Alle zorgprofessionals, al dan niet actief in oncologiezorgnetwerken, en verwijzers
  • Bedrijfs- en revalidatieartsen en arbeidsgeneeskundigen.
  • Onderzoekers, beleidsmakers
  • Vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties
  • Andere geïnteresseerden

Aanmelding

Bekijk het volledige programma en meld je aan via de website van de Taskforce Cancer Survivorship Care: aanmelden voor Webinar ‘Oncologie zorgnetwerken in beeld’ op 20 juni van 16.30 – 18.00 uur (online).

Meer informatie

Heb je vragen over netwerkvorming rond oncologische (na)zorg? Neem contact op met Noor Scheffers.