Naar nieuws

‘Go’ voor ACP in Gelderse Vallei: Behandelwensen en -grenzen van patiënten centraal

16 maart 2023

Toekenning subsidie door ZonMw voor gezamenlijke aanpak zorgorganisaties

Al jaren werken zorgorganisaties in Gelderse Vallei samen aan de afstemming van persoonlijke voorkeuren van patiënten voor behandeling en zorg. Door een subsidie kan het ACP-zorgpad nu regiobreed worden ingevoerd. Aangesloten zorgorganisaties willen een zelfde werkwijze ontwikkelen, waarbij de wensen en grenzen van patiënten centraal staan. Daarmee kunnen de samenwerkende organisaties nog beter zorg en behandeling op maat aanbieden.

Door de subsidie van ZonMw kunnen de tien betrokken zorgorganisaties starten met de doorontwikkeling en implementatie van het regionale ACP-zorgpad. Daarmee dragen we bij aan het gesprek over behandelwensen en -grenzen van patiënten. Weten wat voor de patiënt belangrijk is in het leven draagt eraan bij dat iedereen de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Deze werkwijze heet Advance Care Planning (ACP) en is belangrijk voor iedereen, los van leeftijd, kwetsbaarheid of ziekte. Door hier op tijd het gesprek over aan te gaan, kan de zorg beter afgestemd worden op de wensen, waarden en behoeften van de patiënt.

Vier deelprojecten

De al opgebouwde kennis en ervaring over dit onderwerp nemen de zorgorganisaties mee. Ze werken samen aan vier deelprojecten:

  • een gezamenlijke, brede aanpak voor het bespreken en vastleggen van behandelwensen
  • de scholing voor zorgprofessionals om deze gesprekken te kunnen voeren
  • de voorlichting aan inwoners en betrokken (zorg)professionals over het belang van tijdig bespreken van behandelwensen
  • de uitwisseling van wensen en grenzen van patiënten tussen zorgverleners

Belangrijk onderdeel van de subsidie is het evalueren van de effecten. Dat onderzoek doen we samen met UMC Utrecht.

Deelnemende organisaties

Mura Zorgadvies is projectleider, de deelnemende organisaties aan dit project zijn: Huisartsen Gelderse Vallei, Icare, Opella, Coöperatie Menzis, Norschoten, Santé Partners, Vilente, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Zinzia Zorggroep en Zorggroep Charim. Deze zorgorganisaties zijn aangesloten bij het netwerk Vallei Vitaal waarin samengewerkt wordt aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Nu en in de toekomst.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op met projectleider Mariette de Vries.