Naar nieuws

Eerstelijnsverblijf Rivierenland goed op de rit

22 maart 2019

Als de gezondheid van een kwetsbaar persoon acuut verslechtert, kan de (huis)arts het onverantwoord vinden dat degene thuis blijft. Eerstelijnsverblijf (ELV) kan een oplossing zijn als er geen specialistische medische zorg noodzakelijk is, maar zorg thuis is ook niet mogelijk. In Rivierenland werken zorgaanbieders, huisartsen en het ziekenhuis nauw samen aan de realisatie van ELV volgens gezamenlijke werkafspraken. Er is een gezamenlijk telefoonnummer voor werkwijzers voor weekenden en feestdagen. Een klantadviseur heeft het overzicht van de beschikbare ELV-bedden in de regio en kan de plaatsing van de patiënt regelen.

Resultaten 2018
In 2018 maakten 230 patiënten gebruik van eerstelijnsverblijf (ELV) in Rivierenland. Doelstellingen op gebied van snelheid (binnen 48 uur) en duur van plaatsing (maximaal 18 weken) zijn gehaald in 2018, zoals uit de infographic valt af te lezen.

Werkplan 2019
In 2019 werken we onder andere aan borging en verfijning van de aanpak. Bijvoorbeeld door het vereenvoudigen van het stroomschema en triage, het maken van afspraken met de SEH en het nascholen van verwijzers. Ook blijven we de resultaten monitoren.

‘Samen… Oud in Rivierenland’
In Rivierenland werken we nauw samen om kwetsbare ouderen te voorzien van de juiste zorg op de juiste plaats. ‘Samen… Oud in Rivierenland’ is dé aanpak waar zorg en sociaal domein samenwerken voor innovatieve zorg voor ouderen. Dit doen we met Eerstelijns Centrum Tiel, Zorggroep Gelders Rivierenland, Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners, SZR, Ziekenhuis Rivierenland en de Rivierenlandse gemeenten. Mura Zorgadvies ondersteunt hen als programmamanager.