Naar nieuws

Diagnose: dementie. Wie stelt vast?

12 december 2019

In Rivierenland werken professionals samen aan goede zorg voor patiënten met dementie vanuit een vernieuwde aanpak in het netwerk dementie. Het stellen van de diagnose dementie is in de vernieuwde aanpak een taak van de huisarts. Dit vergroot de regie van de huisarts, zonder afhankelijkheid van professionals in het ziekenhuis. Waarom is het stellen van de diagnose door de huisarts zo belangrijk? Voor professionals die al werken volgens deze nieuwe manier is het helder, zij vertellen in dit artikel over hun werkwijze én wat het hen oplevert.

Opluchting
Dementie… Wist je dat patiënt en mantelzorger opgelucht kunnen zijn als de diagnose is gesteld? Eindelijk een goede legitimatie voor het afwijkende gedrag van hun dierbare naaste. Dit helpt om er beter mee om te kunnen gaan. Het overhoren door simpele controlevragen als “Welke dag is het?” is verleden tijd. De onrust en onzekerheid nemen wat af. Als de diagnose is gesteld kunnen praktische zaken worden georganiseerd. Want er komt veel bij dementie kijken. Het is een ziekte met grote impact voor de patiënt en omgeving. Het tijdig regelen van allerhande zaken op financieel gebied, mantelzorgondersteuning en een wilsverklaring zijn enkele voorbeelden.

Begeleiding
Met het regelen van de praktische zaken verklein je de kans op crisis. En dat is prettig, omdat crisis veel onrust veroorzaakt voor zowel patiënt als zorgverlener. Niet alleen de patiënt, maar ook de mantelzorger heeft begeleiding bij dementie nodig. Dat moet dus ook geregeld worden. Mocht het zover komen dat een WLZ-indicatie voor verblijf in een instelling toch nodig blijkt? Dan is een diagnose ook noodzakelijk. Dan is het toch wel erg prettig als die al op ‘de plank’ ligt en niet in tijden van hoge spoed nog moet worden gesteld. De huisarts kent de patiënt en daardoor is de diagnose sneller gesteld; gewoon in de eigen omgeving van de patiënt. Dat is comfortabel en patiëntvriendelijk.

Samenwerking met Specialist ouderengeneeskunde
Maar hoe pak je dit nu op als huisarts? Marcel Knijnenburg, huisarts in Culemborg, is hier duidelijk over: “Dementie is geen dagelijkse kost voor de huisarts. Toch is het diagnosticeren door de huisarts belangrijk. Mijn tip is dan ook: Probeer het eens, samen met je POH-Ouderenzorg. En start dan met de alleroudste mensen. Als je je onzeker voelt en het gevoel hebt (nog) te weinig kennis te hebben, doe het dan samen met de specialist ouderengeneeskunde. Van hen kunnen we veel leren.” Specialist ouderengeneeskunde Eveline van der Plaats voegt toe: “Er ligt een prachtige NHG-standaard voor de huisarts. En als het nodig is kan de specialist ouderengeneeskunde feedback geven, een keer meegaan op huisbezoek of ingezet worden voor diagnose als de huisarts er zelf niet uitkomt”.

Huisarts staat er niet alleen voor
Helpt dat de enkele huisarts die nog niet erg veel ervaring heeft met dementie? Wel als je weet dat de huisarts er niet alleen voor staat, zowel in het stellen van de diagnose als in de begeleiding daarna. De inzet van de praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en welzijnsmedewerker ontzorgt en ondersteunt de huisarts. Ook staan de gespecialiseerd verpleegkundige dementie, ofwel dementieconsulent, en specialist ouderengeneeskunde klaar voor complexe gevallen. Deze steun en samenwerking is een belangrijke meerwaarde. Samen leveren zij de zorg voor de steeds groter wordende groep patiënten met dementie.

Dus, heb je vermoedens dat een patiënt rondloopt met nog niet gediagnosticeerde dementie? Verwijs de patiënt naar de huisarts, dan is er snel meer duidelijkheid voor alle betrokkenen.

Over Netwerk Dementie Rivierenland
In Rivierenland kampen ruim 3.000 mensen met een vorm van dementie. Naar verwachting verdubbelt dat cijfer in de komende twintig jaar. Een enorme complexe ziekte voor de persoon zelf, maar ook voor mensen in zijn of haar omgeving. Om de beste zorg te bieden, zetten professionals uit de zorg en het sociale domein zich gezamenlijk in om de zorg zo goed mogelijk te organiseren voor mensen met dementie en hun omgeving. Dit netwerk bestaat uit Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners (STMR), SZR, Ziekenhuis Rivierenland, de gemeenten in Rivierenland en Alzheimer Nederland, regio Rivierenland, Mura Zorgadvies, Dementieconsulenten Rivierenland, Eerstelijns Centrum Tiel en Zorggroep Gelders Rivierenland. Zij werken samen met vele ander zorg- en sociale organisaties in Rivierenland. Het Netwerk Dementie Rivierenland is onderdeel van het Programma Samen… Oud in Rivierenland.

Meer informatie of contact opnemen? Ga dan naar www.dementierivierenland.nl/netwerk-dementie. Je leest hier onder meer over de werkwijze van het netwerk.