Naar nieuws

De zorg en welzijn estafette (1): ElkWelzijn

4 februari 2021

Iedere keer komt iemand uit een organisatie uit zorg en welzijn aan het woord over het eigen werk en de relatie met de eerste lijn. Daarna geeft hij/zij het stokje door aan een andere organisatie waarvan hij/zij graag wil weten wat zij doen met of voor zorgverleners in de eerste lijn. In deze aflevering geeft Caroline van der Meulen van ElkWelzijn antwoord op onze vragen.

Wie is ElkWelzijn in twee zinnen?

ElkWelzijn is een brede welzijnsorganisatie in Culemborg. Een organisatie die zich inzet voor een leefbare samenleving voor álle Culemborgers.

Aan welke projecten werken jullie nu voor of met de eerste lijn?

We werken samen met huisartsenpraktijken door aan te sluiten bij MDO’s. En praktijkondersteuners verwijzen regelmatig mensen naar ons door. Daarnaast is er een project ‘Mantelzorgers diverse culturen’ waarbij veel voorlichting wordt gegeven. De mantelzorgconsulent biedt ondersteuning aan mantelzorgers door mee te denken in de mogelijkheden die er zijn om mantelzorgers langer in staat te stellen om voor de zorgontvanger te blijven zorgen. Zo worden er dit jaar preventieve bijeenkomsten over dementie verzorgd voor mensen met een migrantenachtergrond. Onze wijkcoaches en mantelzorgondersteuner werken nauw samen met zorgverleners en het sociaal wijkteam.

Wat doet ElkWelzijn verder nog wat invloed heeft op het werk van de eerste lijn?

Caroline van der Meulen, mantelzorgconsulent bij ElkWelzijn

ElkWelzijn zet wijkcoaches in met speciale aandacht voor ouderen. Door onze aanwezigheid in de wijk hebben we goed contact met kwetsbare ouderen en zijn we voor hen vaak een eerste aanspreekpunt. Zo kunnen we preventief werken. We bieden ouderen een laagdrempelige individuele ondersteuning waar nodig. Ook faciliteren we een pool van vrijwilligers die hand- en spandiensten bij ouderen kunnen verrichten, zoals een boodschap doen en helpen bij de administratie. Ook komen ouderen bij ons via signalen of doorverwijzing van samenwerkingspartners, zoals de huisarts.

Aan welke (zorg)organisatie geef je het stokje door en waarom?

Wij willen het stokje overdragen aan dagbesteding “Bij de Dijk”. Dit omdat dit een mooie ontmoetingsplek is voor ouderen. Ouderen hebben bij hen een fijne daginvulling waarbij ook mantelzorgers even ontlast worden.