Naar nieuws

Brainstormsessie over zorgprogramma voor mensen met chronische pijnklachten

26 februari 2019

Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede werkt vanuit de visie op positieve gezondheid. In een zorgprogramma dat Gezondheidscentrum Veldhuizen momenteel ontwikkelt voor mensen met chronische pijnklachten speelt oplossingsgericht werken daarom een belangrijke rol. Maar welke uitgangspunten zijn verder van belang bij de ontwikkeling van het zorgprogramma? Mura Zorgadvies helpt Gezondheidscentrum Veldhuizen dit uit te zoeken!

Na een oriëntatiefase waarin adviseur Ellen Selten zowel zorgverleners als patiënten interviewde over de ‘ideale zorg voor mensen met chronische pijnklachten’, begeleidde Mura in februari een brainstormsessie met medewerkers van Gezondheidscentrum Veldhuizen. Tijdens deze sessie presenteerde Mura de resultaten van de oriëntatiefase. Vervolgens gingen deelnemers in groepjes aan de slag om na te denken over de inhoud en organisatie van het zorgprogramma. Ook werden zij uitgedaagd om na te denken over creatieve vormen van communicatie en implementatie.

De input van de brainstormsessie gebruikt Mura om de inhoud en organisatie van het zorgprogramma samen met de initiatiefnemers verder vorm te geven. De bedoeling is het zorgprogramma voor mensen met chronische pijnklachten spoedig maar gedegen te implementeren binnen Gezondheidscentrum Veldhuizen, om zo mensen met chronische pijnklachten beter en op maat te begeleiden binnen de eerste lijn.