Naar nieuws

Blog: “Tijd voor samenwerken”

29 maart 2018

Door Esmee Peters

Een volle agenda en rennen van de ene taak naar het volgende overleg. Zo ging ik afgelopen week naar de regiotour ‘Vitaal en Waardig oud worden’ en naar een Expertmeeting Preventieve Ouderengezondheidszorg. Bij drukke tijden verleidelijk om te schrappen, want het is ‘indirecte tijd’. Herkenbaar? Toch is dat een kop-in-het-zand tactiek die ík niet volg en ga ik juist wél naar deze bijeenkomsten. Waarom?

De winst van netwerken
Bij deze bijeenkomsten ontmoet ik vele andere professionals die, net als ik, werken aan de vraagstukken in de ouderenzorg. Ikzelf vind het essentieel om tijd te hebben in mijn agenda om anderen te ontmoeten die, net als ik, veelal bezig zijn met het organiseren, verbeteren en ondersteunen van de ouderenzorg. Hoewel het delen en afspreken tijd kost, inspireert het samenkomen mij ook en maakt het dat ik mijn werk efficiënter kan doen. Het leert mij, bij wie ik voor wat moet zijn en brengt mij ook weer in contact met nieuwe mensen en informatie. Ik geloof erin dat deze tijdsinvesteringen ervoor zorgen dat ik net dat stapje verder kom.

Helaas zijn er genoeg argumenten waarom elkaar opzoeken er vaak niet van komt: het is nu te druk, het hoort niet bij mijn taak en het kost te veel tijd. Daarnaast, weten we überhaupt wel wat die ander te bieden heeft en dus wat er voor onszelf te halen valt? Waarschijnlijk komt dit je bekend voor. De wil om samen te werken is er wel, maar waar haal je de tijd vandaan?

Samenwerken: juíst in de ouderenzorg hard nodig!
Uit een recent onderzoek van het Nivel blijkt dat praktijkondersteuners (poh) niet altijd de ruimte vinden voor structurele samenwerkingsverbanden buiten de huisartsenpraktijk (met name door de grote tijdsdruk). Zeer begrijpelijk, maar het kan ze zoveel opleveren. De poh is vaak de spil in de zorg rondom de kwetsbare ouderen. Bij ouderen staat in de zorg niet de ziekte centraal, maar is het hoofddoel van ‘behandelen’ de zelfredzaamheid en een optimale kwaliteit van leven. Ouderen hebben op meerdere levensterreinen soms een steuntje in de rug nodig, juist ook om acute problemen in de toekomst te voorkomen. Dit vraagt een brede en proactieve blik van de alle andere zorg- en hulpverleners. Daarvoor moet je van elkaar weten wat je te bieden hebt. Hiermee wordt dubbel werk voorkomen en dit schept meer ruimte in ieders agenda.

Handige tips
Hoe vind je tijd in je agenda om samen te werken? Maak een begin met deze handige tips:

  1. Maak een sociale kaart met contactgegevens van hulp- en zorgverleners en organisatie. Hiervoor zijn verschillende voorbeelden op te vragen.
  2. Drink koffie. Het vraagt een tijdsinvestering, maar het kan toekomstige samenwerking versnellen en versterken ten goede van de patiënt.
  3. Wat wordt er in jouw wijk georganiseerd voor (kwetsbare) ouderen, door de gemeente, het wijkteam of welzijnswerk? Maak afspraken over of en hoe je op de hoogte wordt gehouden van activiteiten.
  4. Hoewel de samenwerking tussen 0e, 1e, 2e en 3e lijn zorg al ingewikkeld genoeg is, is de oudere zelf de belangrijkste partner. Vergeet niet de patiënt/cliënt te vragen naar wat zijn of haar wensen zijn en wat past in zijn/haar leven!