Naar nieuws

Beter vangnet voor stabiele psychiatrische patiënt

15 april 2020

Voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) is het belangrijk dat ze altijd een goed vangnet hebben. Ook als ze stabiel zijn. In regio Rivierenland werken psychiater en huisarts samen om hen blijvend te ondersteunen. Half februari was de kick-off van het EPA-project.

Wat doe je als iemand met een ernstige psychische aandoening (EPA) stabiel is?

Charlotte van den Beuken, psychiater bij Pro Persona vertelt erover in een interview met Menzis: “Als mensen in de psychiatrie blijven, kan het stigmatiserend werken: ze houden dan het stempel ‘psychiatrische patiënt’. Terwijl ze gewoon burger willen zijn, net als ieder ander. Dus ook: gewoon weer naar de huisarts. Dat doet heel veel goeds voor deze patiënten. Het versterkt hun zelfvertrouwen en draagt positief bij aan hun gezondheid.” Daarbij leidt het blijven behandelen van patiënten in de specialistische GGZ tot extra druk op de zorg en onnodig hoge zorgkosten.

Aanpak EPA-project

In het EPA-project werken huisartsen en praktijkondersteuners van Zorggroep Gelders Rivierenland en Eerstelijns Centrum Tiel samen met Pro Persona aan een ‘warme overdracht’. De zorggroepen contracteerden de zorg aan stabiele EPA-patiënten met Menzis. Mura leverde vorig jaar een bijdrage door het opstellen van het implementatieplan en businesscase voor dit project. En nu in de vorm van coördinatie en evaluatie van de implementatie van de werkafspraak. Een mooi voorbeeld van de Juiste Zorg op de Juiste Plek!

Lees hier meer over het project. Vragen over EPA? Neem contact op met Ingrid Elie.