Naar nieuws

AVG: Hoe ver ben je ermee?

15 maart 2018

Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit heeft een grote impact op de sector gezondheidszorg. Juist hier worden op grote schaal persoonsgegevens en privacygevoelige informatie gedeeld en opgeslagen. Mura Zorgadvies heeft voor de zorgverleners uit de regio een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet.

Wat verandert er?
De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf én bij degene die de persoonsgegevens verwerkt. Iedereen krijgt meer zeggenschap over de eigen persoonsgegevens. Mensen mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of soms zelfs volledig laten wissen. De ‘verwerkingsverantwoordelijke’ moet kunnen aantonen dat zijn gegevensverwerkingen voldoen aan de eisen van de verordening. Dit houdt in dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beveiligen. In deze ‘privacy-administratie’ staan dingen als: Welke persoonsgegevens verwerken wij? Met welk doel? Hoe zijn die gegevens beveiligd?

Wat helpt je op weg?

  • ELANN (ROS Noord-Nederland) heeft recent de belangrijkste verantwoordelijkheden voor zorgverleners op een rij gezet.
  • De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft in haar in dossier Privacywet AVG de belangrijkste bepalingen uit de wet samengevat. Dit overzicht biedt specifiek hulpmiddelen voor huisartsenpraktijken t.a.v. naleving van de wet.
  • De LHV, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacia (KNMP) en PharmaPartners hebben een checklist informatiebeveiliging voor zorgprofessionals in de huisartsenzorg en openbare farmacie binnen de eerstelijn.
  • De Rijksoverheid heeft een handleiding opgesteld en de Autoriteit Persoonsgegevens is een campagne gestart. De digitale ‘regelhulp’ van de Autoriteit Persoonsgegevens helpt organisaties snel in kaart te brengen wat zij nog moeten doen voor 25 mei, net als het stappenplan. Op hulpbijprivacy.nl, staan ook andere hulpmiddelen en vind je informatie over de rechten en plichten uit de nieuwe wet.

Wat kan Mura voor je betekenen?
In april organiseerden we een kennissessie over het onderwerp e-health en informatieveiligheid, waarbij AVG een belangrijk aandachtspunt was. Je kunt bij de adviseurs van Mura terecht voor vragen of advies.