Naar nieuws

Advance Care Planning in de Gelderse Vallei genomineerd voor NIAZ JAARPRIJS 2020: help het initiatief met jouw stem!

21 januari 2020

Door tijdig met patiënten te spreken over behandelwensen worden ongewenste behandelingen in een acute situatie voorkomen. Kwetsbare patiënten van Ziekenhuis Gelderse Vallei krijgen vanuit een groot aantal poliklinieken gesprekken over vroegtijdige zorgplanning ofwel advance care planning (ACP) aangeboden. Mura Zorgadvies begeleidt de samenwerking tussen het ziekenhuis en de huisartsen om zo ook ACP binnen de eerstelijnszorg in de Gelderse Vallei in te bedden.

Behandelwensen

De behandelwensen worden verkend en vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier. De patiënt en betrokken huisarts en medisch specialist, ontvangen informatie met de inhoud van het gesprek en de afgesproken behandelwensen. Zodra de brief door de patiënt wordt ondertekend dient deze als wilsverklaring.

Passende zorg leveren

Door het voeren van de ACP-gesprekken met kwetsbare patiënten kan worden gezegd dat zowel patiënten, naaste(n), zorgverleners als managers het belang van passende zorg herkennen en hier ook steeds bewuster mee omgaan. In de praktijk leidt dit vaker tot goede gesprekken met de patiënt en naaste(n) over behandelwensen, juist wanneer er nog tijd is om hierover na te denken. Het wordt steeds vanzelfsprekender om over behandelwensen en het levenseinde na te denken en hierover te praten. Hoe meer erover gesproken wordt, hoe normaler dit gespreksonderwerp wordt. Dit is erg belangrijk om passende zorg te kunnen leveren in een tijd waarin heel veel mogelijk is, maar niet alles wenselijk is voor de patiënt.

Breng je stem uit!

Via deze link help je het initiatief met jouw stem:

Ik stem op de NIAZ JAARPRIJS 2020: Advance Care Planning in de Gelderse Vallei.

Meer informatie

Lees meer over vroegtijdige zorgplanning: mura.nl/nieuws/vroegtijdige-zorgplanning-inspiratie-uit-de-gelderse-vallei/. Of neem contact op met adviseur Mariette de Vries.