Naar nieuws

Zorgvernieuwing als basis voor O&I

9 april 2018

Wij krijgen veel vragen van zorgverleners hoe zij aanspraak kunnen maken op ‘het O&I-potje’ voor wijk- of regiomanagement. Om daar maar meteen duidelijk over te zijn: een (losse) O&I-aanvraag doen bij Menzis is niet mogelijk. Wat kun je dan wel met O&I?

Wijk- en regiomanagement
Formele samenwerkingsverbanden, zoals de zorgroep of een GEZ, kunnen in overleg met de regiomanager van Menzis een zorgvernieuwingsproject (S3) aanvragen. De te verlenen zorg wordt dan via een S3 contract gefinancierd. De organisatie en infrastructuur die nodig zijn om deze projecten succesvol uit te voeren kunnen via de prestaties ‘O&I wijkmanagement’ of ‘O&I regiomanagement’ gefinancierd worden. De aanvraag wordt hierbij getoetst op een (positief) antwoord op de vragen: Levert de innovatie een bijdrage aan het verbeteren van gezondheidsuitkomsten en het beheersen van zorgkosten? Zijn er afspraken met alle betrokken partijen gemaakt? Is de zorgvernieuwing opschaalbaar?

Praktijkmanagement en ketenzorg
Naast de bovengenoemde betaaltitels bestaat voor huisartsenpraktijken de mogelijkheid om een praktijkmanager aan te stellen. Bij Menzis is dit al vanaf 2013 mogelijk.
Via de O&I prestatie ‘Ondersteuning ketenzorg’ is het mogelijk om de kosten van de organisatie en infrastructuur voor ketenzorg DM2, COPD, VRM en Astma separaat te vergoeden, via een vergoeding per ingeschreven verzekerde. De zorgcomponent van ketenzorg wordt dan via de keten-dbc gefinancierd.

Integrale zorg voor kwetsbare ouderen
Ook voor de integrale zorg voor kwetsbare ouderen worden organisatiekosten vergoed. Deze zijn verwerkt in de modules integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Aanvullend maakt Menzis afspraken met samenwerkingsverbanden. Concreet betekent dit dat het opzetten en onderhouden (bijvoorbeeld via een MDO) van een lokaal netwerk geriatrie met samenwerking tussen huisartsenpraktijk, wijkverpleegkundige, het sociaal domein, en de specialist ouderengeneeskunde (SO) wordt vergoed uit de voorbereidingsmodule of vervolgmodule. Met samenwerkingsverbanden maakt Menzis afspraken over benodigde ICT, deskundigheidsbevordering, het maken van samenwerkingsafspraken en het monitoren van resultaten. Afhankelijk van de schaalgrootte van het samenwerkingsverband, wordt hier de betaaltitel ‘O&I wijkmanagement’ of ‘O&I regiomanagement’ voor gebruikt.

Vragen of hulp nodig?
Mura kijkt graag met je naar de kansen en mogelijkheden om een praktijkmanager aan te vragen of een zorgvernieuwingsproject te starten. Ook als je vragen hebt over de verschillende financieringsmodellen en mogelijkheden daarvan, staan we je graag te woord!