Naar nieuws

Wonen Welzijn Zorg voor Culemborgse ouderen

11 juli 2022

Hoe zorgen we dat mensen de ruimte krijgen om oud te worden op een manier die bij hen past? En hoe sluiten wij als professionals vanuit wonen, welzijn en zorg daarop aan? Denkend vanuit wat de inwoner kan, wil en nodig heeft en niet vanuit de eigen organisatie. Hoe kijken we over onze eigen schotten heen en verbinden we de domeinen wonen, welzijn en zorg? Wat is er nodig om duurzame, haalbare oplossingen te organiseren?

Om het antwoord op deze vragen te krijgen hebben de gemeente Culemborg, Santé Partners, Zorgcentra de Betuwe, ELK Welzijn en KleurrijkWonen de handen ineen geslagen om te komen tot een multidisciplinaire, wijkgerichte aanpak in Culemborg. Mura is gevraagd om het project te begeleiden, samen met twee lokale wijkgerichte projectleiders.

Culemborg als proeftuin

Het project is gericht op alle thuiswonende ouderen (65+) in Culemborg, met in het bijzonder aandacht voor mensen met (beginnende) dementie. Culemborg fungeert als proeftuin. Daarna verbreden we de aanpak naar andere gemeenten in Rivierenland.

Klantreis

We gaan van start in twee wijken binnen de gemeente Culemborg. In deze wijken willen we via kleinschalige experimenten leren wat passende oplossingen zijn, afgestemd op de verschillende zorgvragers in de wijk. Het vertrekpunt is de klantreis, waarbij we meerdere perspectieven/situaties vanuit de oudere zorgvrager met beginnende dementie belichten. Wat is er nodig en welke behoeften zijn er in de twee wijken?

Daarnaast lopen er al veel lokale initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen. Wat daarvan is succesvol en wat verloopt nog wat moeizamer? Waar kunnen we van elkaar leren, hoe leggen we verbindingen en welke initiatieven zijn klaar voor regionale opschaling?

Van praten naar dóen!

In de twee pilotwijken Parijsch en Terweijde gaan we vanaf de start kansrijke oplossingen testen. Deze oplossingen zijn gebaseerd op data en de behoefte van de ouderen en professionals die we in de eerste fase ophalen.

Na de zomer gaan we met alle betrokken partijen aan tafel om in één dag toe te werken naar concrete, praktische, (vrijwel) direct uitvoerbare acties die passen bij de ouderen in Culemborg. Deze dag geldt tevens als gezamenlijke aftrap voor het project, met als belangrijk doel: draagvlak voor een gedeelde opgave en enthousiasmeren om tot actie over te gaan. Samen kijken we hoe we al bestaande successen kunnen verbreden en borgen. Zo werken we aan een opschaalbaar totaalconcept, bestaande uit concrete (grotere en kleine) oplossingen en voorkomen we versnippering.

Van lokaal naar regionaal

Dit project wordt gefinancierd via de regionale VVT-tafel (zorgkantoor VGZ), met cofinanciering vanuit de Gemeente Culemborg, KleurrijkWonen en het gezamenlijke ouderenprogramma Samen… Oud in Rivierenland. Met Samen… Oud in Rivierenland slaan we de brug vanuit dit project naar andere gemeenten en de programma-ambitie om ouderen in Rivierenland goed voor te bereiden op hun oude dag en zo gezond mogelijk te kunnen leven in een vertrouwde fysieke en sociale omgeving.

Vanuit Mura kijken we er naar uit om deze samenwerking te begeleiden! Wil je er meer over weten of meedoen? Neem dan contact op met Mariëtte de Vries.