Naar nieuws

Vragenlijst Dementiewijzer Rivierenland – Met wie werk jij samen voor cliënten/patiënten met dementie in Rivierenland?

5 juni 2019

Het Netwerk Dementie vraagt professionals in zorg en welzijn in Rivierenland om input voor de Dementiewijzer Rivierenland. Op de digitale Dementiewijzer kun je straks per gemeente in Rivierenland de belangrijkste partijen in zorg en welzijn vinden die ondersteuning bieden aan het cliëntsysteem. Daarnaast komen er diverse handige tips op te staan die professionals helpen bij de begeleiding aan mensen met dementie en hun naasten. Wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, huisartsen, professionals uit sociale domein en wmo consulenten worden vriendelijk verzocht om de enquête in te vullen.

Introductie op de vragenlijst van Netwerk Dementie Rivierenland
Via deze vragenlijst wil het Netwerk Dementie gebruik maken van de kennis en professionele ervaring in de regio. We willen graag weten welke partijen in het zorg en/of sociale domein belangrijk zijn in de zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Met deze informatie help je andere zorgverleners bij een goede begeleiding voor de cliënt/patiënt. Het invullen van de vragenlijst kost tussen de vijf en tien minuten van je tijd, afhankelijk van hoe groot je netwerk/bijdrage is. Uiteraard informeren we je over de resultaten en ontvang je ook het eindresultaat: de Dementiewijzer Rivierenland, waar je je voordeel mee kunt doen in de ondersteuning en begeleiding van cliënten/patiënten met dementie.

Heb je vragen? Mail gerust naar info@dementierivierenland.nl. De werkwijze van het Netwerk Dementie Rivierenland lees je hier.
Alvast hartelijk dank voor je bijdrage namens het Netwerk Dementie Rivierenland!

Klik hier om de vragenlijst in te vullen.