Naar nieuws

Verwijskader Jeugdzorg West Betuwe: voorkomen onnodige verwijzingen

18 mei 2022

Op weg naar een betere jeugdzorg. Bij Mura Zorgadvies dragen we daar graag aan bij. Afgelopen periode werkten we samen met de gemeente West Betuwe, een jeugdarts en jeugdverpleegkundige vanuit GGD Gelderland Zuid, huisartsen en een POH-GGZ Jeugd aan een verwijskader. Het verwijskader ligt er nu en binnenkort kunnen de jeugdzorgprofessionals ermee aan de slag. We zijn trots op deze praktische tool die we samen ontwikkeld hebben!

Licht als het kan, zwaarder als het moet

Met dit verwijskader proberen we te voorkomen dat kinderen met psychische klachten onnodig worden verwezen. Mocht verwijzing toch nodig zijn dan ondersteunt het bij een gerichte verwijzing naar de juiste plek. Daarbij geldt: licht als het kan, zwaarder als het moet. Binnenkort delen we het verwijskader met professionals en kunnen zij hiermee in de praktijk aan de slag.

Actuele oplossingen, voorbeelden en inspiratie

Ook anderen werken aan verbetering van de jeugdzorg. Zo bracht het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) enige tijd geleden een aantal infographics uit die we graag met jullie delen. Deze infographics staan vol actuele oplossingen, kennisdossiers, tips, onderzoek en voorbeelden ter inspiratie voor de zorg aan jeugdigen met psychische klachten of licht verstandelijke beperking. Vind antwoord op vragen als: Wat zijn beschermende en bevorderende factoren bij integraal werken in de jeugdhulp? Hoe ondersteun je jongeren bij de overgang naar volwassen worden? Hoe kun je stigmatiseren afleren?

Bekijk de volgende interactieve overzichten van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie:

Meer informatie

Heb je hulp nodig bij het toepassen van een van deze oplossingen of andere ideeën om de jeugdhulp te verbeteren? Neem dan contact op met Eefje de Bruijne.