Naar nieuws

Troonrede over de zorg

28 september 2018

Op ‘de derde dinsdag in september’ zijn traditiegetrouw de kabinetsplannen voor 2019 bekendgemaakt. Wat werd er gezegd in de troonrede over de zorg? Komend jaar is er 71 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Dat is 5 miljard meer dan dit jaar. De netto zorguitgaven groeien daarmee met 7 procent. Vanwege ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw wordt er meer zorg geleverd en er zijn meer banen nodig in de zorg. Ook zijn er nieuwe behandelingen, medische hulpmiddelen en medicijnen beschikbaar.

Nieuwe investeringen
Met de extra miljarden wordt onder meer het basispakket voor de zorgverzekering uitgebreid. Jaarlijks is 105 miljoen euro beschikbaar om veelbelovende behandelingen, medische technologie en geneesmiddelen sneller beschikbaar te krijgen voor de patiënt. Met dit geld worden ontwikkelaars van nieuwe zorgideeën geholpen bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Ouderenzorg
Ook komt er meer geld beschikbaar voor de ouderenzorg. Koning Willem-Alexander verwoordde het als volgt in de Troonrede: “In het vorige begrotingsjaar is al extra geld vrijgemaakt voor zorg aan ouderen, zodat zij kunnen vertrouwen op voldoende tijd, aandacht en goede zorg, thuis of in het verpleeghuis. Die trend zet door. Het extra bedrag voor de ouderenzorg loopt in deze kabinetsperiode op naar ongeveer 3 miljard euro per jaar.” In 2019 gaat het om een bedrag van ruim 1 miljard extra ten opzichte van 2018, waaronder extra investeringen voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In totaal loopt de extra investering in de ouderenzorg deze kabinetsperiode dus op naar jaarlijks ruim 3 miljard euro per jaar vanaf 2021.

Nationaal Preventieakkoord
Verder is er meer aandacht voor preventie zodat iedereen in ons land langer in goede gezondheid kan leven en kan meedoen aan de samenleving. In oktober wordt daarvoor een Nationaal Preventieakkoord gesloten, waarin roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aangepakt worden.

Zorgakkoorden zorgen voor beheerste groei
Het kabinet investeert dus fors in de zorg. Tegelijkertijd let het kabinet erop dat de kosten niet te hard groeien. Om goede zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden zijn dit jaar vier nieuwe zorgakkoorden gesloten over de eerstelijnszorg, medisch-specialistische zorg, de geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging. Deze akkoorden zorgen ervoor dat de zorguitgaven de komende jaren minder stijgen dan eerder geraamd. Hiermee wordt deze kabinetsperiode de stijging van de zorgkosten teruggebracht van 19 miljard naar 17 miljard euro.

We zijn er nog niet…
Wij zijn blij met deze extra investering in ouderenzorg en de extra inzet op preventie. Maar we zijn er nog lang niet. Daarom gaat Mura in 2019 zeker door op de ingeslagen weg met programma’s en projecten die op deze thema’s inzetten. Ook blijven we op zoek naar zorgvernieuwing. Heb je ideeën? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.