Naar nieuws

Tiel maakt werk van dementie

1 juni 2021

Alzheimer Nederland vraagt aan gemeenten: kent uw gemeente al een gericht dementiebeleid? Wethouder Ben van Hees van de gemeente Tiel nam in mei de Focusbrief Dementie virtueel in ontvangst uit handen van Anneke Krakers, voorzitter van Alzheimer Rivierenland. In zijn reactie onderstreepte wethouder van Hees het belang van dementievriendelijk beleid, met het oog op de verwachte toename van het aantal mensen met dementie in de komende jaren.

De Focusbrief van Alzheimer Nederland bevat vijf concrete aandachtspunten voor het verder vormgeven van gemeentelijk dementievriendelijk beleid. De persoon met dementie wil graag onderdeel uitmaken van zijn omgeving. De mantelzorger wil het zo lang mogelijk volhouden. Daarom zijn juist bij dementie preventieve maatregelen en maatwerk nodig. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan mantelzorgondersteuning, dagbesteding en respijtzorg. De vijf focuspunten in de brief zijn:

Anneke Krakers overhandigt de focusbrief aan wethouder Ben van Hees. Ook aanwezig van de gemeente Tiel is beleidsadviseur Joost Den Biggelaar en van Alzheimer Nederland medewerker belangenbehartiging Josephine Lambregts.
  1. Ondersteun mantelzorgers in de zorg voor hun naaste met dementie
  2. Maak en houd uw gemeente dementievriendelijk
  3. Langer meedoen voor mensen met dementie
  4. Werk samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en Wlz-uitvoerders.
  5. Maak een woonzorgvisie en creëer tussenwoonvormen

Dementievriendelijke gemeente

Tiel is de eerste gemeente in de regio Rivierenland die aan de slag gaat met de Focusbrief van Alzheimer Nederland. In maart 2020 is een convenant getekend tussen de gemeente Tiel en Alzheimer Rivierenland. Samen zetten zij, met vele andere partners in Tiel en in de regio, stappen op weg naar een dementievriendelijke gemeente.

Meer weten? Kijk dan eens op www.dementierivierenland.nl of www.alzheimer-nederland.nl/regios/rivierenland.