Naar nieuws

Spoedpost Huisartsen en Regioapotheek ontwikkelen een nieuw recept om werkdruk te verlichten

8 november 2022

De druk op spoedposten huisartsenzorg is hoog. Buiten de reguliere openingstijden van huisartsenpraktijken moet de focus kunnen liggen op spoedgevallen die niet tot de andere dag kunnen wachten. Helaas is de werkelijkheid vaak anders. Zoals bij het aanvragen van herhaalmedicatie. Op dit moment wordt er in een pilot een nieuwe manier van werken getest bij de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland en Regioapotheek Rivierenland.

In de avond, nacht en in het weekend ontvangt de Spoedpost Huisartsen in Tiel veelvuldig aanvragen voor een herhaalrecept voor medicatie. Regelmatig vragen zorgprofessionals zich af of dit proces niet anders kan worden ingericht, omdat de huidige procedure kan zorgen voor een niet optimaal functioneren van de spoedpost. Niet-spoedgerelateerde zorgvragen, zoals een medicatieaanvraag, leggen beslag op de tijd van de triagist en regiearts, waardoor het risico ontstaat dat patiënten met een spoedeisende zorgvraag langer moeten wachten. Precies dát is te voorkomen door slimmer samen te werken.

Nauwe samenwerking draagt bij aan de oplossing

Naar aanleiding van het groeiend aantal aanvragen voor herhaalmedicatie heeft de Spoedpost Huisartsen in samenwerking met de Regioapotheek Rivierenland besloten te onderzoeken hoe deze zorgvragen met minimale tussenkomst van de Spoedpost Huisartsen zijn af te handelen. Daarvoor is inmiddels een pilot gestart.

Daarin wordt de volgende nieuwe werkwijze getest: op het moment dat een inwoner naar de huisartsenspoedpost belt zal hij of zij automatisch worden geïnformeerd om voor aanvragen van herhaalmedicatie direct contact op te nemen met de regioapotheek. De medewerker van de regioapotheek toetst de vraag op een aantal criteria, zodat deze zorgvraag past in de afgesproken procedure.

Veilige medicatieverstrekking

De gewenste situatie is een veilige medicatieverstrekking voor de inwoners met zo min mogelijk tussenkomst van de Spoedpost Huisartsen Tiel, wat tijdwinst oplevert voor de zorgprofessionals. Hierdoor kan de daadwerkelijke focus op spoedzorg liggen. In de gewenste situatie is rekening gehouden met de veranderde werkwijze en procedure voor de Regioapotheek Rivierland en zijn de juridische eisen omtrent uitgifte van medicatie gewaarborgd.

Looptijd van de pilot

De nieuwe situatie wordt op dit moment dus getest in een pilot die in december eindigt. Daarna wordt geëvalueerd en is het streven om het ‘ontwikkelde recept’ structureel op te nemen in de dagelijkse werkwijze. We houden jullie uiteraard op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp of over de pilot? Neem gerust contact op met Huub Creemers.