Naar nieuws

SCEN-intervisiegroep: actuele vraagstukken rond euthanasie

28 maart 2019

Euthanasie is een ingrijpend proces voor de patiënt en zijn of haar naasten, maar ook voor artsen. Goede ondersteuning is dan ook belangrijk. Dit doet SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland). Mura Zorgadvies ondersteunt inmiddels alweer een aantal jaar de intervisiegroep van SCEN-artsen in onze regio. Lilian Kreuger, onze officemanager, bereidt de bijeenkomsten voor en notuleert ze. Ook de communicatie met de artsen, artsenfederatie KNMG en intervisiebegeleidster verzorgt ze.

Wat doet een SCEN-arts?
De SCEN-arts geeft informatie en advies aan artsen over euthanasie en de procedure, over juridische, ethische en communicatieve aspecten en over de medisch-technische uitvoering. Daarnaast geeft een SCEN-arts onafhankelijk advies aan de behandelend arts bij een euthanasieverzoek. De SCEN-arts toetst of het euthanasieverzoek voldoet aan de wet. Deze formele consultatie is een wettelijk vereiste. De meeste SCEN-artsen doen dit werk in diensten naast hun eigen werk.

Thema: euthanasie bij dementie
In de intervisiebijeenkomsten worden onder andere de meer gecompliceerde casussen besproken. Zo was er recent een bijeenkomst met een extern deskundige met als thema: euthanasie bij dementie. Deze deskundige gaf uitleg onder welke omstandigheden euthanasie bij een wilsonbekwame patiënt is toegestaan, wanneer er sprake is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek en wat men verstaat onder ondraaglijk en uitzichtloos lijden.
Interessant was ook dat er openhartig gesproken werd over gevoelens bij de aanvraag voor een consultatie bij een demente patiënt. Iedereen heeft hierbij te maken met zijn/haar eigen principes. Verder werd gekeken hoe SCEN-artsen tegen zelfbeschikking/beschermwaarde van het leven aankijken. In hoeverre heeft een SCEN-arts de taak om pogingen te ondernemen om met patiënten met vergevorderde dementie te communiceren over euthanasie? En kun je als SCEN-arts wel een adequaat advies geven als communicatie met de patiënt niet meer mogelijk is? Kortom een heel interessante avond met actuele vraagstukken.

Interesse om SCEN-arts te worden?
In de regio Gelderse Vallei en Gelders Rivierenland is nog ruimte voor uitbreiding van de groep van SCEN-artsen. Gezien de groepssamenstelling zou het bijvoorbeeld fijn zijn als er een vrouwelijke huisarts bij kwam.
Het werk als SCEN-arts wordt als bijzonder ervaren, enkele reacties:

“Je duikt even in de intimiteit van een gezin, of wat er nog van over is. Dat vind ik boeiend.”
“Hoe bijzonder is het om in het laatste stukje van iemands leven te mogen zijn. Mensen vertellen vaak hun levensverhaal.”

Heb je interesse, klik dan hier voor meer informatie.