Naar nieuws

Samen zorgen voor de toekomst – Jaarbericht 2023

13 juni 2024

De toekomst lijkt ver weg. Je kunt er rustig op zitten wachten en vanzelf zien wat de toekomst brengt. Of… je start als (zorg)organisatie zelf met het vormgeven van je toekomst. De uitdagingen in zorg en sociaal domein zijn te groot om af te wachten.

In dit jaarbericht blikken we terug op 2023 en daarnaast ook vooruit richting de toekomst.
Directeur Eefje de Bruijne: “Nu het Integraal Zorgakkoord (IZA) er ligt, stond de eerste helft van 2023 in het teken van het opstellen van regiobeelden. Deze gaven inzicht en vormden de basis voor de regioplannen in Rivierenland en Gelderse Vallei. Behalve dat deze plannen richting geven aan de toekomst, heeft het ontwikkelen van die plannen ook bijgedragen aan meer verbinding tussen partners uit verschillende domeinen in de regio. Want als je samen uitdagingen te lijf gaat, dan verbindt dat.”

Terwijl de regioplannen zich richtten op de toekomst, werkten we in 2023 uiteraard ook aan tal van projecten en activiteiten die nú al bijdragen aan verbeteringen en vernieuwingen in en rond de zorg. Directeur Ingrid Elie: “We kijken terug op een productief jaar waarin het team van Mura samen met veel zorgverleners, zorgorganisaties, gemeenten, organisaties in sociaal domein, inwoners en zorgverzekeraars werkte aan een gezonde toekomst voor de inwoners in onze regio’s. We kijken uit naar verdere samenwerking met alle betrokkenen in de regio en willen in  2024 verdere stappen zetten. Samen komen we verder! Doe je mee?”

Lees het jaarbericht