Naar nieuws

Samen voor een bloeiende Pluk!

30 januari 2020

De Pluk in Geldermalsen (gemeente West Betuwe) is een gezondheidscentrum en een multifunctioneel centrum (MFC) in één, met diverse zorgverleners, een bibliotheek, filmzaal, welzijnsactiviteiten en het sociaal wijkteam. Een unieke locatie om vanuit zorg, cultuur en sociaal domein samen te werken aan de gezondheid en het welzijn van de inwoners van West Betuwe! Maar hoe zorg je ervoor dat 1 + 1 ook écht 3 wordt? Mura begeleidde de afgelopen periode een regiegroep bestaand uit een afvaardiging van de huurders bij het formuleren van een gezamenlijke missie en visie van de Pluk.

Actieplan voor de Pluk

De regiegroep ging in een aantal bijeenkomsten aan de slag met de missie en visie. Samen formuleerden ze dat de Pluk staat voor: “Het bevorderen van gezondheid, ontwikkeling en welzijn van de inwoners in West Betuwe, van jong tot oud. De Pluk biedt een divers en samenhangend aanbod, met zorg, cultuur en ontspanning. Dit wordt gedaan vanuit een gastvrije en bereikbare ontmoetingsplek. Binnen een welkome sfeer wordt er zorg op maat geleverd en innovatief samengewerkt”.

Dit is vervolgens uitgewerkt in een actieplan met concrete afspraken en vervolgstappen. De Pluk gaat zelf diverse activiteiten faciliteren en coördineren om samen aan de slag te gaan met verschillende thema’s die passen bij de Pluk en die de saamhorigheid versterken.

Gezamenlijk resultaat

Esmee Peters rondt het project met een goed gevoel af: “Voor mij als Mura-adviseur was het inspirerend om te zien hoe de leden van de regiegroep met een zeer diverse achtergrond met elkaar aan de slag gingen de afgelopen maanden. Er was veel kruisbestuiving, mensen willen elkaar graag beter leren kennen én willen zich hier graag met elkaar voor inzetten. Want ook voor de Pluk geldt: goede zorg maken we samen!”