Naar nieuws

Samen sterk in de (na)zorg voor oncologische patiënten

7 februari 2019

Behandeling voor kanker heeft een grote impact op een patiënt. Ook als iemand is genezen, kunnen de fysieke en psychosociale gevolgen nog lang doorwerken. Een goede overgang van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn is dus belangrijk. Hoe vinden oncologische (na)zorgverleners elkaar om optimaal te kunnen samenwerken rond een patiënt?

Samen met zorgverleners in de regio uit de nulde, eerste en tweede lijn heeft Mura een start gemaakt om elkaar en elkaars expertise op het gebied van oncologische (na)zorg beter te leren kennen. Dit gebeurde in de vorm van twee startbijeenkomsten: één voor regio Gelderse Vallei en één voor regio Rivierenland.

Startbijeenkomsten
Bij de startbijeenkomsten waren verschillende disciplines aanwezig, zoals fysiotherapeuten, speltherapeuten, ergotherapeuten, medewerkers van de inloophuizen en verpleegkundigen. Aan de hand van het Netwerk Canvas werden behoeften en wensen op het gebied van samenwerking in kaart gebracht. In beide regio’s is behoefte om elkaar en elkaars expertise te leren kennen, zodat er kortere lijntjes ontstaan en men eerder/beter patiënten kan doorverwijzen. Dit alles om de beste zorg op de beste plek voor de patiënt te realiseren. Vervolgens werd gezamenlijk bekeken welke vorm passend zou zijn bij deze behoeften. Zorgverleners hebben behoefte aan een lijnoverstijgend, multidisciplinair netwerk. Daarnaast willen ze meer inzicht in de mogelijkheden en het aanbod, bijvoorbeeld door middel van een verwijsgids of digitale zorgkaart. Tot slot wil men elkaar regelmatig ontmoeten, en daarbij casuïstiek en thematiek bespreken op het gebied van oncologische (na)zorg.

Mura Zorgadvies wil deze multidisciplinaire samenwerking graag faciliteren en organiseert daarom in 2019 netwerkbijeenkomsten voor zowel de regio Gelderse Vallei als de regio Rivierenland. Zorgverleners die oncologische (na)zorg verlenen zijn van harte welkom tijdens deze bijeenkomsten! Meer informatie over data en locaties vind je bij onze bijeenkomsten.

Meer weten? Neem contact op met Ellen Selten.