Naar nieuws

Samen… Oud in Rivierenland: samen de koers bepalen

3 september 2021

Vroegtijdige pro-actieve zorgplanning, dementie en OZOverbindzorg: dit is een aantal van de indrukwekkende hoeveelheid projecten die binnen het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ zijn uitgewerkt. En die tot nieuwe werkwijzen in de praktijk hebben geleid. Al vier jaar werken zorg en sociaal domein samen om (kwetsbare) ouderen te voorzien van de juiste zorg op de juiste plek. Maar: ‘Liggen we nog op Koers’? Deze vraag stond vorige week centraal in een netwerkbijeenkomst met zo’n vijftig deelnemers.

Het programma is een samenwerkingsverband met Eerstelijns Centrum TielZorggroep Gelders RivierenlandZorgcentra De BetuweSanté PartnersSZRZiekenhuis RivierenlandGGD Gelderland Zuid, de Rivierenlandse gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en West Maas en Waal en Mura Zorgadvies.

Samenwerking over alle domeinen heen is de enige manier om de zorg rond de grote toename aan ouderen aan te kunnen

Liggen we nog op koers? Dat was de hoofdvraag van de herijkingsbijeenkomst die Mura deze week organiseerde voor de betrokken partijen uit zorg, welzijn en sociaal domein. Met de bijna vijftig aanwezigen van bestuurders tot uitvoerende professionals en ouderenvertegenwoordigers, keken we in verschillende interactieve sessies naar het gedeelde toekomstbeeld en het pad er naartoe. Over één ding was iedereen het roerend eens: ‘Samenwerking over alle domeinen heen is de enige manier om de zorg rond de grote toename aan ouderen aan te kunnen.’

Samen de taart vergroten

De kapstok voor de bijeenkomst was de regionale uitdagingen in de ouderenzorg bekijken, hiervoor werd het recept voor het maken van een taart als metafoor gebruikt. De bijeenkomst was te kort om op álle onderwerpen diep in te gaan. Veel input is verzameld, waarbij de diverse en brede achtergrond van de deelnemers soms leidde tot verrassende gesprekken en een ‘kijkje in elkaars keuken’. Hoe zorgen we dat we door samenwerking deze taart vergroten? Aan bod kwamen de volgende elementen uit een ‘recept’ voor succesvolle samenwerking:

  • Voor wie kook je en met wie? Zodat de doelgroep en stakeholders in beeld zijn.
  • In welke keuken staan we?  Kennen we de situatie en trends in de regio en de (landelijke) beleidsontwikkelingen? Zodat we een gezamenlijk beeld hebben van de uitdagingen die op ons afkomen.
  • Wat gaan we koken (iets lekkers, of gezonds)? Naar welk toekomstbeeld streven we gezamenlijk? Omdat een gedeelde visie en ambitie richting geeft, motiveert tot actie en helpt om op één lijn te komen en blijven.
  • Welke ingrediënten hebben we nodig? Welke strategische doelen en thema’s hebben prioriteit, om samen de ambitie te realiseren?
  • Wat is de bereidingswijze en hoe zien onze randvoorwaarden eruit (hygiëne, kookgerei)? Welke strategie volgen we en hoe organiseren we de samenwerking? Wat zijn de ‘spelregels’ van onze samenwerking? Zodat we samen concrete stappen kunnen ondernemen die tot resultaten leiden.
  • Tot slot serveren we onze taart: hoe evalueren de deelnemers de bijeenkomst en -op lange termijn- het succes van onze samenwerking om tot betere zorg en ondersteuning voor ouderen in de regio te komen

Een van de aanwezigen merkte op: “Het is goed om nu weer een moment te hebben om doelen en ambitie met elkaar te delen. Als je met zoveel partijen, verdeeld over verschillende projecten, samenwerkt is het soms best een uitdaging aan dezelfde taart te blijven bakken. Voor je het weet heb je ieder je eigen beeld van wat je aan het maken bent. Al staat het uiteindelijke doel natuurlijk als een paal boven water want er komt een gigantische grijze golf op de zorg af.”.

We gaan door!

Wat waren de conclusies van deze bijeenkomst? Dat we best trots mogen zijn op de goede samenwerking die al staat in Rivierenland. En dat er al veel is bereikt in de verschillende projecten. Kortom: we liggen op koers. Maar de uitdagingen in de ouderenzorg zijn groot en worden -ook in Rivierenland- nog groter. Dat vraagt om anders kijken, andere oplossingen, anders samenwerken en met andere partijen. Niet in de laatste plaats met ouderen zelf. Hoe we dat precies gaan vormgeven is in deze bijeenkomst nog niet pasklaar beantwoord, maar een eerste schets met voldoende aanknopingspunten voor een vervolg is er! Kortom: wordt vervolgd…

Wil je meedenken over de toekomst van de ouderenzorg in Rivierenland, of meer weten over het huidige programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’? Neem dan contact op met Eefje de Bruijne of Suzan Buitenhuis.