Naar nieuws

SAMEN is het toverwoord bij De Pluk in Geldermalsen

28 maart 2019

Samen overleggen, samen beslissen, samen doen! Tijdens de startbijeenkomst in De Pluk zijn de meer dan 30 collega’s (huurders) het met elkaar eens: gezamenlijk willen ze werken aan de toekomstbestendigheid van De Pluk.

Een toekomstbestendige Pluk
De Pluk in Geldermalsen is een multifunctioneel centrum (MFC) en een eerstelijns gezondheidscentrum in één. In het gebouw huren zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen et cetera) ieder een eigen ruimte. Daarnaast is er in het gebouw o.a. ook een bibliotheek, filmzaal en plaats voor activiteiten vanuit welzijn en het sociaal wijkteam. Mura ondersteunt De Pluk om tot een gezamenlijke missie, visie en strategie te komen voor een toekomstigbestendige Pluk. Samen met huurders en bewoners ontwikkelen we een gedragen toekomstplan waarin staat hoe de Pluk wil (samen)werken aan de verbetering van de zorg en gezondheid van de populatie in Geldermalsen.

Aftrap
Woensdag 20 maart was de aftrap. Tijdens de interactieve startbijeenkomst konden de huurders van De Pluk laten horen wat voor hen belangrijk is. Prachtig om te horen was de wil om gezamenlijk een sluitend, laagdrempelig en kwalitatief goed aanbod voor de inwoners van Geldermalsen te creëren. Dit vraagt om actief met elkaar aan de slag te gaan en samen durven te doen. De eerste stap hierbij is elkaars gezicht én expertise (leren) kennen. Goede communicatie en afstemming resulteert in betere samenwerking en doorstroom van de client én dat draagt hiermee bij aan betere zorg. Daarbij is het belangrijk dat De Pluk als warm, gezellig en bruisend wordt ervaren. Alle aanwezigen willen op de hoogte blijven van de komende ontwikkelingen in De Pluk en sommigen geven direct aan actief te willen meedenken in de (nog op te richten) regiegroep. Geïnspireerd, gemotiveerd, nieuwsgierig en vol vertrouwen vertrok de groep richting de borrel!