Naar nieuws

Rivierenland Samen Beter: aan de slag met nieuwe zorgconcepten

26 februari 2021

De zorg écht veranderen, hoe doe je dat in Rivierenland? Hoe voorkom je, verplaats je en/of vervang je zorg? Het samenwerkingsverband Rivierenland Samen Beter daagde zorgverleners uit om mee te denken over en uitwerking te geven aan nieuwe zorgconcepten die bijdragen aan toekomstbestendige zorg.

Het samenwerkingsverband Rivierenland Samen Beter bestaat uit de besturen van de Coöperatieve Huisartsenvereniging (CHV), Zorggroep Gelders Rivierenland, Zorggroep ECT, Santé Partners, SZR, Zorgcentra De Betuwe, Ziekenhuis Rivierenland en Menzis.

Wat was de aanleiding?

De zorgvraag en de omgeving veranderen in een rap tempo. Rivierenland Samen Beter maakte een Regiobeeld Rivierenland 2030 dat de opgaven toont waar de regio voor staat en waar partners alleen samen een toekomstbestendige invulling aan kunnen geven. Hoe? Dat was aan de zorgprofessionals om hierin mee te denken.

Drie werksessies per thema

De besturen benoemden vijf inhoudelijke thema’s en drie randvoorwaardelijke. Per thema stond de vraag centraal: hoe behouden we in 2030 kwalitatief goede en betaalbare zorg voor onze inwoners in de regio? In plaats van een hele dag Sandwichcursus in 2020, werd gekozen voor drie digitale werksessies per thema begin 2021. In die werksessies werd een gemixte groep zorgprofessionals uit de regio uitgedaagd met elkaar vernieuwende zorgconcepten voor toekomstbestendige zorg rond hun thema te bedenken.

Samen gingen ze aan de hand van de BOB-methode aan de slag: van Beeldvorming, via Oordeelsvorming naar Besluitvorming, met als resultaat een uitgewerkt idee dat gepitcht werd. De sessies rond vijf van de thema’s werden begeleid door Mura Zorgadvies en één door Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (sessie Arbeidsmarkt).

Medisch inhoudelijke thema’s

Bron: Regiobeeld Rivierenland Samen Beter
  • Kwetsbare oudere spoedpatiënt
  • Oncologie patiënt
  • Patiënt met lage SES en chronische aandoening
  • Palliatieve patiënt (onderdeel van het netwerk palliatieve zorg)
  • Psychiatrische patiënt (hierbij is een apart traject in gang gezet; in samenwerking met onder meer Pro Persona)

Randvoorwaarden

  • Regionale aanpak digitale transformatie
  • Regionale aanpak arbeidsmarktknelpunten
  • Regionale aanpak farmaceutisch continuüm

Vervolg

Op 12 februari werd per thema het beste idee in een pitch gepresenteerd aan het regieteam en aan de deelnemers van alle sessies. Het regieteam Rivierenland Samen Beter gaat de ideeën bespreken en een werkplan opstellen. Op 23 maart komt het regieteam samen om hier vervolg aan te geven.