Naar nieuws

Project ‘Gezond leren met data’: Mura ondersteunt Gezondheidscentra Zuid Nederland

11 oktober 2018

Gezondheidscentra leren om zélf op zoek te gaan naar data die hun praktijkvoering en zorgverlening kunnen verbeteren en stimuleren om daarmee te werken, dat was het doel van het project ‘Gezond leren met data’. ROS Robuust en Gezondheidscentra Zuid Nederland (GZN) waren de initiatiefnemers van het project en Mura ondersteunde de zorgverleners in zes gezondheidscentra in Zuid-Nederland bij het analyseren en interpreteren van wijk- en praktijkcijfers. We combineerden verschillende databronnen op wijk- en praktijkniveau, en boden hiermee inzicht in de verschillende soorten data en hun toepassing in de praktijk.

Data uit de ROS Wijkscan gaven de zorgverleners inzicht in demografische ontwikkelingen, zorgvraag en leefstijl binnen hun werkgebied. Deze data werden aangevuld met cijfers uit de Vektis Praktijkspiegel, die op praktijkniveau inzicht geven in gedeclareerde zorg. We gingen in gesprek met managers en huisartsen van de centra om de cijfers samen betekenis te geven.

De gepresenteerde data leidden tot gesprekken en discussies over definities, interpretaties en mogelijke implicaties voor beleid: Zijn de cijfers herkenbaar? Wat betekenen de cijfers voor de dagelijkse praktijk? Geven de cijfers aanleiding tot nader onderzoek, bijvoorbeeld in het eigen HIS? Geven de cijfers aanleiding tot gesprekken met medewerkers? Hoe kunnen eventueel dingen anders of beter? In het vervolg van dit project zal ROS Robuust de gezondheidscentra verder begeleiden zodat ze er in de toekomst zelf mee aan de slag kunnen.

Wil je zelf meer inzicht krijgen in welke databronnen je kunt gebruiken (zowel op wijk- als praktijkniveau), waar je deze bronnen kunt vinden en wat de mogelijkheden ervan zijn? Neem dan contact op met Ellen Selten. Zij helpt je graag vooruit.