Naar nieuws

“Poepen doe je het liefst thuis” De inzet van een thuistest bij darmklachten

1 november 2018

Een huisarts uit Renswoude en een maag-darm-leverarts uit Ziekenhuis Gelderse Vallei hadden het innovatieve idee om een zogenaamde ‘thuistest’ in te zetten bij het diagnosticeren van darmproblemen. Ze wisten alleen niet hoe deze innovatieve werkwijze te implementeren en klopten daarom bij Mura aan.

Mura ondersteunde bij het realiseren van deze nieuwe werkwijze door het bij elkaar brengen van een projectteam met relevante partijen, het aanvragen van subsidie, het organiseren van de nieuwe werkwijze in een pilot, monitoring en evaluatie, en het schrijven van een projectrapportage.

Is een thuistest een geschikt instrument bij de diagnose van darmproblemen?
Resultaten van de pilot laten zien dat het haalbaar is om de test te implementeren in de huisartsenpraktijk. De thuistest voorkomt niet alleen meer dan de helft van de (onnodige) verwijzingen, maar huisartsen en patiënten vinden de test ook een prettige aanvulling op de huidige zorg.

“Je kunt de test eigenlijk wel vergelijken met een zwangerschapstest”, zo zegt een van de geïnterviewde huisartsen.

De thuistest wordt door de huisarts aanvullend ingezet voor een onderbouwing bij de anamnese en draagt bij aan betere diagnostiek en onzekerheidsreductie bij de huisarts. De patiënt voert de test het liefste zelf thuis uit, in plaats van uitvoering door de assistente in de praktijk. Er zijn echter ook verbeterpunten. Sommige groepen patiënten (zoals laaggeletterden of kwetsbare ouderen) vonden het lastig om de test zelf uit te voeren. Voor hen is extra uitleg en begeleiding gewenst. Ook de test zelf wordt nog verder verbeterd. In de implementatiefase worden deze verbeterpunten meegenomen.

De volgende stap
De volgende stap is het schrijven van een implementatieplan om de thuistest in te zetten in andere huisartsenpraktijken in de regio. Ook dit gaat Mura als projectleider begeleiden, binnen de Regionale Zorgagenda Gelderse Vallei.

Heb jij ook een idee voor een nieuwe methode, werkwijze, samenwerkingsvorm of inzet van technologische ontwikkelingen die kan bijdragen aan het bieden van ‘de juiste zorg op de juiste plaats’? Neem dan contact met ons op!