Naar nieuws

Op weg naar één gezamenlijke voordeur voor de zorg in Rivierenland!

24 april 2018

De regionale VVT instellingen (Santé Partners, SZR, Zorgcentra de Betuwe) en het Ziekenhuis Rivierenland (ZR) willen samen één regionaal loket met één bereikbaarheid gaan vormen voor patiënten, hun naasten en verwijzers. Mura Zorgadvies helpt bij het opstellen van een gezamenlijke visie en een strategisch plan van aanpak.

Wat verstaan we onder een ‘gezamenlijke voordeur’?
De gezamenlijke voordeur is een contactpunt voor iedereen, ongeacht de leeftijd, die zorg nodig heeft of zorg ontvangt in de regio. Via de ‘gezamenlijke voordeur’ kunnen verwijzers en klanten zorgvragen voor de verschillende zorgaanbieders aanmelden bij één centraal punt. Het contactpunt geeft altijd antwoord en zal in de meeste gevallen zelf de zorgbemiddeling kunnen doen. Er wordt alleen doorverwezen indien het géén zorggerelateerde vraag is (bijv. een urgentieverklaring huurwoning).

Wat zijn de voordelen?
Omdat er minder ‘regeldruk’ is voor verwijzers, hebben zij meer tijd voor de cliënt. De cliënt krijgt sneller antwoord, omdat één persoon het overzicht heeft en de (juiste) weg wijst. De medewerkers van de gezamenlijke voordeur hebben een actueel beeld van de (beschikbare) zorg in de regio, maar kunnen ook buitenregionaal bemiddelen. Medewerkers kunnen sneller schakelen en er zijn kortere lijnen. De expertise in (zorg)wetten en indicaties is integraal bij het contactpunt beschikbaar.

De betrokken organisaties willen deze ambitie graag binnen nu en twee jaar verwezenlijkt hebben. Hoe dit precies vorm krijgt en wat vanuit triple aim gedachte de opbrengst van een gezamenlijke voordeur is, werken we in een aantal werksessies uit.  Een gezamenlijke visie en een strategisch plan van aanpak worden na de zomer gepresenteerd aan de bestuurders van de organisaties.